Teach for Sweden

​812 skolklasser saknar behörighet att söka gymnasium

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2016 13:10 CEST

Kommentar från Teach for Sweden angående dagens släppta statistik om andelen behöriga till gymnasieskolan.

Idag släppte Skolverket sin statistik över andelen behöriga till gymnasieskolan. Skolverket meddelar att andelen behöriga ökar i alla grupper förutom i gruppen personer med ”okänd bakgrund”, i vilken bland annat elever som saknar personnummer, många som nyss kommit till Sverige, finns.

- Vi vet att det behövs fler än 70 000 nya lärare fram till år 2019. Dessutom vet vi att 8 % av Sveriges gymnasielever är nyanlända. Teach for Sweden har länge sagt att detta ställer stora krav på att rekryteringarna av nya lärare hänger med utvecklingen. Statistiken idag visar att detta totalt har misslyckats - 17 876 elever har ingen behörighet att söka gymnasium. Det är alltså ungefär 812 hela skolklasser som inte har behörighet att söka gymnasium, säger Ida Karlberg Gidlund, verksamhetschef på Teach for Sweden.

- Alla barn, oavsett bakgrund eller hur länge man har varit i Sverige, ska ha chansen att nå målen i svensk skola. Regeringen, Skolverket och andra myndigheter har ett uppdrag och ansvar att se till att alla barn ska med. Det måste tas på allvar, fortsätter Ida Karlberg Gidlund.

- Vi är övertygade att det svenska skolsystemet måste våga tänka om och tänka nytt. Vi har inte lösningen på alla Sveriges skolbekymmer. Men vi har lösningen på ett av problemen - hur man kan attrahera andra yrkesgrupper, t ex civilingenjörer, IT-konsulter eller ekonomer – till att gå in skolans värld och göra stordåd. Våra ledare gör skillnad varje dag och hjälper dem att nå uppsatta mål – i varje klassrum de befinner sig, och oavsett vilken bakgrund dessa barn har. Vår verksamhet visar att det är möjligt, avslutar Ida Karlberg Gidlund.


Om Teach for Sweden

Teach for Sweden är en ideell, politiskt och religiöst obunden stiftelse och agerar som en knytpunkt mellan offentlig och privat sektor för att engagera och samla insatserna mot ett gemensamt mål – en likvärdig skola där alla barn har lika förutsättningar.

Teach for Sweden rekryterar ledartalanger för ett två år långt ledarskapsprogram. De arbetar från start på skolor i utsatta områden där behoven för tydliga och modiga ledare är störst.

Både offentlig och privat sektor behöver gemensamt ta ansvar för att bidra till att Sverige har en skola där alla barn har lika förutsättningar att nå de uppsatta målen i skolan.

En dag ska alla barn kunna välja sin egen framtid. Teach for Sweden är en ideell stiftelse som verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan.