Västtrafik

82 % av Västtrafiks kunder nöjda med sin senaste resa

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 14:24 CET


Enligt den årliga kollektivtrafikbarometern är drygt 8 av 10 resenärer nöjda eller mycket nöjda med sin senaste Västtrafik-resa. Den allmänna nöjdheten med Västtrafik påverkades dock negativt av missnöjet med bl.a. det nya biljettsystemet. – Att så många är nöjda med sin senaste resa visar att kärnverksamheten – resorna – fungerar. Men jag är inte nöjd förrän alla våra resenärer är nöjda med Västtrafik, säger vd Lars Backström.

Att kärnverksamheten fungerar bekräftas av att resandet ligger kvar på en hög nivå, trots lågkonjunkturen. Antalet resor med Västtrafik under 2009 var oförändrat jämfört med 2008.
– Vårt mål är att Västtrafik skall vara så användbart för resenärerna i regionen att man väljer att åka med oss för att man vill, inte för att man måste, fortsätter Lars Backström.

Återvinna förtroendet viktigt
Kritiken mot främst det nya biljettsystemet under 2009 har självklart påverkat resenärernas sammanfattade nöjdhet med Västtrafik. Den sjönk under 2009 med 4 procentenheter till 61 procent och ligger i botten bland kollektivtrafikbolagen.
– Kritiken har i många fall varit befogad och relevant. Vi arbetar kontinuerligt på att förbättra oss. Att återvinna det förtroende vi förlorat är en utmaning som vi tar på största allvar, säger Lars Backström

Åtgärder de senaste månaderna
Under de senaste månaderna har Västtrafik satt in en rad åtgärder baserade på resenärernas synpunkter.
• Den kritiserade panten för Västtrafikkortet sänktes från 100 till 50 kronor.
• SMS-biljetter lanserades i alla tätorter inom regionen.
• En 5-resorsladdning (motsvarande det gamla hundrakortet) lanseras den 1 februari.
• Kortläsarna ombord förseddes med tydligare instruktioner.
– Vi ser att de här åtgärderna börjar ge resultat. Vår uppgift är att kontinuerligt sänka tröskeln så att våra resenärer tycker det är enklare att åka med Västtrafik, förklarar Lars Backström.

Vill fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel
Västtrafiks övergripande mål är att öka resandet. För att nå det målet är just enkelheten att resa med Västtrafik avgörande. För att kollektivtrafiken skall vara användbar för resenärerna krävs att den inte bara är enkel utan också tillgänglig, att avgångstiderna passar resenärerna och att linjerna går där man vill åka.

– Vi har som målsättning att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel och då måste den också upplevas vara användbar och utgöra ett reellt alternativ till bilen, säger Lars Backström.

Fakta:
Undersökningen Kollektivbarometern har genomförts av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och baseras på totalt 43 900 intervjuer med både allmänhet och resenärer under 2009. Månadsvis har ett statistiskt urval av svenska folket mellan 15-75 år intervjuats per telefon.

Drygt 40 frågor om kvalitet och attityder ställs i Kollektivtrafikbarometern. Samtliga frågor samt tabeller finns på www.svenskkollektivtrafik.se
För mer information:

Lars Backström, vd Västtrafik, 070-751 33 00
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99
Anita Stenhardt, informationschef, Svensk Kollektivtrafik, 070-588 08 69
Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil.
VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se