Centrala Studiestödsnämnden, CSN

83 000 studerande med barn får tilläggsbidrag

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 10:12 CET

Under 2006 har hittills 83 000 studerande med barn fått tilläggsbidrag. Det innebär att var femte studerande med studiemedel eller rekryteringsbidrag även fått tilläggsbidrag. De med rekryteringsbidrag har nyttjat tilläggsbidraget i särskilt hög grad; i den gruppen har 64 procent haft tilläggsbidrag.

Tilläggsbidraget infördes den 1 januari 2006. Bidraget får de studerande som har studiemedel eller rekryteringsbidrag och som dessutom har vårdnaden om barn upp till18 år. För dem med ett barn är bidraget cirka 500 kronor per månad och för dem med två barn cirka 800 kronor.

Av de studerande som fått tilläggsbidrag är 83 procent kvinnor, vilket är en överrepresentation eftersom kvinnorna utgör två tredjedelar av dem med studiemedel eller rekryteringsbidrag. Både bland kvinnor och bland män är medianåldern 35 år. De som fått tilläggsbidrag har i snitt 1,9 barn, vilket betyder att bidraget betalats ut för totalt 157 000 barn med en snittålder på 8 år. CSN kommer under 2006 att ha betalat ut 425 miljoner kronor i tilläggsbidrag.

Tilläggsbidraget utnyttjas sällan av dem som studerar utomlands. Endast 258 utlandsstuderande har fått tilläggsbidrag, vilket motsvarar 1 procent av dem som fått studiestöd för utlandsstudier. På högskolor och universitet har 41 000 studerande fått tilläggsbidrag, vilket är 15 procent av dem med studiestöd. De 34 000 studerande som fått tilläggsbidrag för studier på komvux motsvarar 41 procent av studiestödstagarna.

Flest studerande med tilläggsbidrag finns i Stockholms län med 21 procent av dem som fått tilläggsbidrag. Därefter följer Västra Götalands län med 16 procent och på tredje plats kommer Skåne län med 14 procent. I Jämtlands län och Blekinge län finns det vardera drygt 1 procent studerande med tilläggsbidrag. Minst antal studerande har Gotlands län med mindre än 1 procent. Dessa siffror för tilläggsbidraget följer i stort andelen av studiestödsnyttjandet för de olika länen.

För uppgifter om viss kommun eller viss skola, vänd er till CSN:s presschef.

Presschef Magnus Forss tfn 060-19 62 19, alt. 070-567 41 27

För pressinformation: Presschef Magnus Forss, tfn. 060-18 62 19, 070-567 41 27, e-post: magnus.forss@csn.se
Studiestödsfakta och statistik finns på Internet. Adressen är www.csn.se