Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

84 miljoner ton gods transporterades av svenska lastbilar

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 16:28 CEST

Under första kvartalet 2007 transporterade svenska lastbilar 84 miljoner ton gods varav 98 procent i inrikes trafik. Motsvarande period år 2006 transporterades 79 miljoner ton gods varav 97 procent i inrikes trafik. Det visar en undersökning som SCB genomfört på uppdrag av SIKA.

Det totala transportarbetet, dvs. mängden transporterat gods multiplicerat med transporterad sträcka, uppgick till 10 303 miljoner tonkilometer. Den övervägande delen, 88 procent av transportarbetet, utfördes i inrikes trafik.

69 procent av godset lastades och lossades inom ett och samma län. 21 procent av allt transporterat gods bestod av jord, sten, grus och sand. Andra betydelsefulla varugrupper var maskiner, transportutrustning och tillverkade artiklar samt rundvirke. I genomsnitt var en lastbil lastad med 15 ton gods.

Körsträckan för tomkörningar uppgick till 23 procent av den totala körsträckan vid inrikes transporter och 11 procent vid utrikes transporter.

När det gäller transporter i utrikes trafik dominerade Norge både som mottagar- och avsändarland med 52 procent av transporterad godsmängd.
Totalt transporterades 1,6 miljoner ton gods i utrikes trafik och transportarbetet uppgick till 1,2 miljoner tonkilometer under perioden.

Uppgifterna är hämtade ur rapporten SIKA Statistik 2007:23
Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, första kvartalet 2007,
som finns publicerad på SIKA:s och SCB:s webbplatser.

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA
Fredrik Söderbaum, telefon: 063 – 14 00 14,
e-post: fredrik.soderbaum@sika-institute.se, www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB
Louise Ahlin-Fallberg, telefon: 019-17 61 53,
e-post: louise.fallberg@scb.se, www.scb.se