Vetenskapsrådet

843 miljoner till forskning inom medicin och hälsa

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 10:42 CET

Årets bidragsbeslut inom medicin och hälsa är nu fattat. Av totalt 1285 ansökningar om bidrag till forskning inom området, kunde Vetenskapsrådet bevilja drygt var femte, det vill säga 282 stycken. Fortfarande finns en övervikt för manliga sökande, men tendensen är att kvinnor når större framgång.

Årets bidragsbeslut är nu fattat av Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa. Drygt 843 miljoner kronor fördelas under tre år på ansökningar om projektbidrag (671 miljoner), ansökningar om bidrag till anställning som forskarassistent (142 miljoner) och samverkansbidrag (30 miljoner). Vad gäller projektbidrag har manliga sökande en beviljningsgrad om 26,6 procent och kvinnor om 22,1 procent.

-          Ämnesrådet för medicin och hälsa arbetar långsiktigt med att främja jämställdhet mellan män och kvinnor. Det är positivt att kvinnorna i årets beslut har en beviljandegrad som faktiskt skiljer sig mindre mot männens än tidigare år, säger Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet. Vår grundinställning är dock att det inte ska finnas någon skillnad och Vetenskapsrådet fortsätter nu med åtgärder för att komma tillrätta med detta.

Höjd bidragsnivå
Förra året var den genomsnittliga bidragsnivån för projektbidrag drygt 670 000 kr. I år ligger medelbidraget på 848 000 kr.

-          Vetenskapsrådet beslutade nyligen om en genomsnittlig bidragsstorlek för projektbidrag på minst 800 000 kronor. Tanken är att ett bidrag från Vetenskapsrådet ska vara tillräckligt stort så att det verkligen betyder något för forskaren och forskargruppen, säger Mats Ulfendahl.

Mest framgångsrika lärosäten i årets bidragsbeslut är Karolinska Institutet med 111 miljoner i beviljade medel, Lunds universitet med 49 miljoner och Uppsala universitet med 38 miljoner. Av 1019 ansökningar om projektbidrag, beviljades 252. Av 258 ansökningar om bidrag till anställning som forskarassistent, beviljades 24.

Länk till beviljade ansökningar och statistik


För mer information, kontakta:
Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för medicin och hälsa, tel 08-546 44 128, mobiltel 0765- 267 128, e-post mats.ulfendahl@vr.se

Johan Dixelius, koordinator medicin och hälsa, tel 08-546 44 327, e-post johan.dixelius@vr.se

Vetenskapsrådet
är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation.
Vårt mål är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.