Veeam

85 % av alla små och medelstora företag har problem med säkerhetskopiering och återställning, visar undersökning från Veeam

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 09:28 CEST

Veeam® Software, en innovativ leverantör av lösningar för säkerhetskopiering, replikering och virtualiseringshantering för VMware vSphere och Microsoft Hyper-V, presenterade i dag resultaten av den första utgåvan av rapporten SMB Virtualization Data Protection Report. Rapporten har tagits fram för att undersöka virtualiseringens effekter på små- och medelstora företags strategier för dataskydd, säkerhetskopiering och återställning, på samma sätt som Veeams rapport Virtualization Data Protection Report for Enterprises.

Rapporten är baserad på en oberoende undersökning av 500 små och medelstora företag i USA och Europa, som visade att många företag upplever betydande problem med kostnaden, komplexiteten och bristande funktionalitet i deras dataskydd för virtuella miljöer.

Mer specifikt upplever 85 % av alla SMF kostnadsrelaterade problem med säkerhetskopiering och återställning, medan 83 % upplever en bristfällig funktionalitet och 80 % har problem med hög komplexitet. Detta innebär att högst 15 % av alla små- och medelstora företag inte har problem med sitt dataskydd.

 

Nedan följer några andra viktiga fynd i rapporten:

·  Återställning av SMB-företags virtuella servrar är bara marginellt snabbare än fysiska servrar: 4 timmar och 21 minuter jämfört med fysiska servrars 4 timmar och 51 minuter.

·  Återställning av individuella filer såsom e-postarkiv tar upp till 12 timmar och 8 minuter. Detta kan bero på att 62 % av alla små och medelstora företag ofta måste återställa onödigt många filer för att kunna hämta en enda fil eller en enda applikationspost.

·  67 % av alla företagens säkerhetskopieringslösningar använder agenter, vilket kan öka komplexiteten: 76 % av dessa upplever problem som till exempel svårigheter med hanteringen av agenter, långsam prestanda och att både säkerhetskopiering och återställning alltför ofta drabbas av fel.

·  63 % av alla små och medelstora företag tror att deras säkerhetskopierings- och återställningsverktyg kommer att bli mindre effektiva allteftersom mängden data och antalet servrar i organisationer växer.

·  41 % av alla företag i enkäten uppgav att stilleståndstiden vid ett IT-fel kostar dem 150 000 USD eller mer i timmen. Det innebär att ett driftstillestånd kan kosta dessa organisationer 600 000 USD eller mer beroende på återställningstiden.

·  Mer än var sjätte återställning (17 %) av säkerhetskopierade maskiner orsakar problem för små och medelstora företag, så att återställningstider och kostnader för stilleståndstid ökar. Detta är inte förvånande med tanke på att bara 8 % testas.

·  I nuläget är i genomsnitt 33 % av alla små och medelstora företags infrastruktur inte säkerhetskopierad.

·  55 % av alla små och medelstora företag planerar att byta ut sitt säkerhetskopieringsverktyg för virtuella servrar senast 2014.

”Små och medelstora företag ställs i allt högre grad inför samma utmaningar och verksamhetskrav som stora företag när det gäller IT”, säger Ratmir Timashev, President och VD på Veeam. ”Varje störning i deras IT-infrastruktur kan ge allvarliga konsekvenser. Därför är det särskilt oroande att en överväldigande majoritet av alla SMF uppger att de har problem med kostnaden, komplexiteten och funktionaliteten hos sina lösningar för säkerhetskopiering och återställning. När man sedan betänker att en av sex återställningar helt enkelt inte fungerar är det tydligt att dataskydd är en tickande bomb för små- och medelstora företag.”

85 % av företagen vittnade om kostnadsrelaterade problem med sina säkerhetskopierings- och återställningsmiljöer. Några exempel: höga löpande hanteringskostnader (51 %), dyra licensmodeller (48 %) och att säkerhetskopior antingen kräver eller använder för mycket lagringsutrymme (44 %).

83 % uppgav att de hade problem med funktionaliteter. Några exempel: säkerhetskopiering tar för lång tid (40 %), återställning tar för lång tid (34 %, vilket indikerar att de flesta är nöjda med fyra timmars återställningstid), problem med att återställa virtuella servrar (25 %) samt att återställning på fil- och applikationsnivå är alltför svårt (22 %).

Slutligen står 80 % av alla små och medelstora företag inför komplexitetsrelaterade problem med sitt dataskydd, till exempel: säkerhetskopior behöver administreras kontinuerligt (52 %), för många virtuella servrar att säkerhetskopiera (35 %) samt att säkerhetskopieringsverktygen är för svåra att konfigurera och använda (32 %).

Samtidigt arbetar företagen med att lösa dessa problem. 55 procent av dem planerar att byta ut sitt säkerhetskopieringsverktyg för virtuella servrar inom kort. Den genomsnittliga tiden inom vilken de planerar att byta är 10 månader. Några av skälen som företagen uppger för att byta lösning är den totala ägandekostnaden (46 %), komplexiteten (44 %) samt bristande funktionalitet, till exempel oförmåga att uppfylla ”Recovery Time Objectives” (30 %) och ”Recovery Point Objectives” (21 %). Ökad virtualisering uppges också som en orsak. I dag utgör virtuella servrar 52 % av IT-infrastrukturen, och inom 2 år förväntas de stå för 63 %. Detta kan öka antalet servrar som behöver skyddas. I nuläget säkerhetskopieras 67 % av den virtuella miljön, vilket betyder att en tredjedel av små- och medelstora företags virtuella infrastrukturer är oskyddad.

”Virtualisering har varit avgörande för att ge små och medelstora företag den IT-kapacitet som kan ta deras verksamheter vidare”, säger Ratmir Timashev. ”Men virtualisering kan göra mycket mer än bara öka skalan på IT-infrastrukturen. Om små och medelstora företag kan se och åtgärda de problem som de står inför när det gäller dataskydd, så finns en hel uppsjö av mer avancerade tekniker att utnyttja, tack vare den skalbarhet och hastighet som virtualisering möjliggör. Tekniker som tidigare var utom räckhåll för dessa företag, exempelvis replikering, är nu realistiska för dem, och möjliggör avsevärda minskningar av stilleståndstiderna och de därmed förknippade kostnaderna när en olycka inträffar. E-discovery, som i dag är för dyrt för 65 % av alla små och medelstora företag, är en annan tjänst som kan göras överkomlig och tillgänglig när snabbare, enklare och mer pålitlig återställning av individuella e-postmeddelanden och andra filer blir möjligt. Vi har än så länge bara skrapat på virtualiseringens yta; om små- och medelstora företag anpassar sina dataskyddsstrategier för att återspegla utvecklingen kommer de att kunna skörda alla virtualiseringens fördelar.”

Om undersökningen

Vanson Bourne, en oberoende marknadsundersökningsorganisation, genomförde en online-enkät under november och december 2012 bland 500 små och medelstora företag med mellan 250 och 1 000 anställda i USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Ladda ner hela rapporten på http://www.veeam.com/smbsurvey.

Om Veeam Software
Veeam® Software utvecklar innovativa lösningar för säkerhetskopiering och replikering av virtuella miljöer. Veeam Backup & Replication™ är den allra främsta VM Backup-lösningen. Veeam ONE™ är en helhetslösning för realtidsövervakning, resursoptimering och hanteringsrapportering av säkerhetskopieringsinfrastrukturen. Veeam tillhandahåller även gratis virtualiseringsverktyg. Få reda på mer genom att besöka http://www.veeam.com/.