Veeam

86,5 % AV ALLA FÖRETAGEN ANVÄNDER VIRTUALISERING AV NÅGON GRAD

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 18:16 CET

De främsta resultaten av V-index för kvartal 3 2011 följer nedan: för mer detaljerad information, besök http://www.v-index.com/full-report.html.

 

 • Den aktuella spridningsnivån för V-index är 38,9 %. Det innebär att 38,9 % av alla servrar i företagen som undersöktes var virtuella, och 86,5 % av alla företagen använder virtualisering i någon grad.

 

 • Den genomsnittliga upplevda konsolideringskvoten mellan virtuella maskiner och fysiska värdar är 9:1. Med andra ord tror det genomsnittliga företaget att varje fysisk värd hyser 9 virtuella maskiner. Om man beräknar förhållandet mellan antalet virtuella maskiner och fysiska värdar för varje individuellt företag blir dock den faktiska konsolideringskvoten endast 5:1.

 

 • Av de företag som använder servervirtualisering använder 84 % VMware, 43 % använder Microsoft Hyper-V, 53 % använder Citrix Xen och 16 % använder andra hypervisors. Av de företag som använder desktop-virtualisering använder 75 % VMware, 45 % använder Microsoft Hyper-V, 56 % använder Citrix Xen och 7 % använder andra hypervisors.

 

 

 • 38 % av företagen som använder servervirtualisering och 34 % av de som använder desktop-virtualisering planerar att byta ut sin primära hypervisors under de närmaste 12 månaderna. De främsta orsakerna till detta för båda virtualiseringstyperna är: kostnadsfrågor, licensmodeller samt vilka funktioner och vilken mognad andra hypervisors erbjuder. För mer information om dessa frågor, besök http://www.v-index.com/full-report.html.

 

 • Företagen har identifierat ett antal hinder för ökad virtualiseringsspridning:
  • 36 % nämnde problem med driftsäkerheten
  • 34 % nämnde problem med applikationsprestanda
  • 33 % nämnde problem med säkerhetskopiering och återställning
  • 32 % pekade på ett behov av att invänta en hårdvaruuppgradering innan installation
  • 31 % nämnde problem med att hantera de virtuella datortillgångarna

 

 • 81 % av företagen som använder virtualisering förväntar sig att deras virtualiserade servertillgångar kommer att öka inom de närmaste 12 månaderna.