Luftfartsverket, LFV

86 miljoner satsas på Örnsköldsvik flygplats: Längre bana, ny terminal och nytt torn

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 11:26 CEST

Fram till år 2005 investeras 86 miljoner kronor i Örnsköldsvik flygplats. På måndagen tog Luftfartsverkets generaldirektör Lars Rekke tillsammans med landshövding Gerhard Larsson, Jörgen Gidlund, Örnsköldsviks kommun och ordföranden i Industrigruppen Jörgen Schulze ett symboliskt första spadtag för flygplatsens banförlängning och ett nytt flygledningstorn.

Banan förlängs till drygt 2 000 meter, en längd som är tillräcklig för de två vanligast förekommande flygplanstyperna på Örnsköldsvik flygplats, Boeing 737 och Dash. Med nuvarande 1 800 meters start- och landningsbana är flygplatsen väderkänslig. Under ogynnsamma omständigheter vintertid har plan inte kunnat landa eller tvingats starta med reducerad platskapacitet.

Nu under hösten slutförs också om- och tillbyggnaden av terminalen. När den är klar senare i höst, är det betydligt större ytor i avgångs- och ankomsthallen som möter resenären på Örnsköldsvik flygplats. Dessutom uppförs ett nytt flygledningstorn, som ersätter det gamla som har funnits sedan flygplatsen etablerades 1961.

Örnsköldsvik flygplats fyller en viktig funktion för en region med många exportföretag. Över 30 procent av dem som reser från Örnsköldsvik är transferpassagerare, det vill säga de ska vidare från Arlanda. Antalet passagerare 2002 uppgick till 150 860. SAS trafikerar Örnsköldsvik med fyra dagliga rundturer.

Regionen är starkt engagerad i utbyggnaden. Förutom Luftfartsverket och EU är SAS, Örnsköldsviks kommun, länsstyrelsen och regionens näringsliv finansiärer.

Örnsköldsvik är ett bra exempel på vilka resultat man kan uppnå när en hel region sluter upp bakom sin flygplats, säger Luftfartsverkets generaldirektör Lars Rekke.

Kostnaden för banförlängning inklusive byte av banljus, terminalutbyggnad och nytt flygledningstorn beräknas till drygt 70 miljoner. Utöver detta satsas 15 miljoner kronor i sju olika mindre projekt med inriktning på miljöförbättrande åtgärder.

För ytterligare kommentarer, kontakta Örnsköldsviks flygplatschef B-O Lindgren, telefon 0660-87401 eller mobil 070-5287401