Sveriges Arkitekter

9 av 10 arkitekturtävlingar leder till uppdrag

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 09:00 CET

Idag lanserar Sveriges Arkitekter en dokumentation som visar att 9 av 10 arkitekturtävlingar som genomförs i samarbete med branschorganisationen har lett till uppdrag för den vinnande arkitekten.

-  En arkitekturtävling är en framgångsrik upphandlings- och arbetsform, som i de allra flesta fall leder till ett genomförande. Denna genomlysning av de senaste årens arkitekturtävlingar bekräftar denna bild, säger Claes Larsson, ansvarig för tävlingsverksamheten på Sveriges Arkitekter.

I ”Arkitekturtävlingar 2010–2013” presenteras vinnande förslag i de tävlingar som arrangerats tillsammans med Sveriges Arkitekter. Dokumentationen visar på en mångfald av projekt där tävlingsformen med fördel använts för ett lyckat resultat. Dessutom intervjuas tävlingsarrangörer som delar med sig av sina erfarenheter av att arrangera tävlingar och genomföra resultatet.

I samband med lanseringen håller Sveriges Arkitekter releasefest och öppet hus på Storgatan 41 i Stockholm idag mellan klockan 16 och 19. Varmt välkomna.

Arkitekturtävlingar 2010-2013 kan beställas på www.arkitekt.se/bestall

För mer information, kontakta:

Claes Larsson, ansvarig för tävlingsverksamheten. E-post: claes.larsson@arkitekt.se,

Monika Joelsson Vestlund, arkitekt. E-post: monika.joelssonvestlund@arkitekt.se

Katarina O Cofaigh, arkitekt. E-post: katarina.ocofaigh@arkitekt.se.

Tel 08-50 55 77 00.

Erika Sjöö

Tillförordnad pressansvarig. E-post: erika.sjoo@arkitekt.se. Tel: 070-388 1290


Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har cirka 11 800 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar.

Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är att åstadkomma goda betingelser för medlemmarnas yrkesutövning och därmed för arkitektur och planering.