TUK AB

9 av 10 ledningsgrupper vet inte vad de är till för

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 10:56 CEST

Att inte ha en tydlig målbild är naturligtvis en stor anledning till problemen med att få effektivitet i våra ledningsgrupper. Vi släpper nu boken ”150 ledningsgrupper senare – vår bild av en dold potential” av Roy Bartilson & Per Malmberg som beskriver fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för att få ledningsgrupper att fungera bättre.

Läs mer om boken här: (http://www.tuk.se/books/150-ledningsgrupper-senare-var-bild-av-en-dold-potential/ )

Några av de vanligaste problemen i ledningsgrupper är:

- Ledningsgruppmedlemmar skickar ut olika budskap i organisationen.

- Medlemmarna vet inte sin egen roll i ledningsgruppen

- Ledningsgruppen fastnar i praktiska frågor på allt för detaljerad nivå (så kallade ”cykelställsfrågor” – vart ska cykelstället stå?)

Och tyvärr ligger bakgrunden till problemen ofta i något så banalt som att veta varför man finns till. Vet din ledningsgrupp om att de har ansvaret för långsiktig varaktig förbättring?

Den här boken sammanfattar författarnas erfarenheter av att ha jobbat med över 150 ledningsgrupper och där sett ett antal upplevda hinder för dessa gruppers förmåga att jobba strategiskt. Den största ledarskapsutmaningen är att implementera en förändring så att den bli varaktig. Att jobba fram strategier eller prata om förbättring är en sak - att genomföra dem praktiskt något helt annat.

Titel: 150 ledningsgrupper senare – vår bild av en dold potential” 

Förattare: Roy Bartilson & Per Malmberg
ISBN: 9789186419318
Utgivningsdatum: 2013-05-31

Vad andra sagt om boken:

"Roy och Per tar ett kliv med sin bok för att förbättra ledningsgrupperna i Sverige. Och de gör det med konkreta exempel, humor och värme."
Peter Clemedtson, styrelseordförande PwC

"Äntligen en bok som alla, erfarna ledare så väl som noviser, kan ta till sig. Författarna pratar inte ner till sina läsare utan delar generöst med sig av sina rika erfarenheter, sina framgångar och sina misstag. Och redan vid min första läsning har jag plockat en hel del guldkorn som jag i min tur tänker dela med mig. Detta är en bok som leder till reflektion."
Dr Christine Räisänen Prof. i Organisation och Communication på Institutionen för Bygg och Miljö, Chalmers


Kontaktuppgifter förlaget:

Jennie Jonsson, vd TUK Förlag
Östra kanalgatan 10
652 20 Karlstad

jennie@tuk.se
070-58 58 057
www.facebook.com/TUKforlag 

TUK Förlag - praktiska böcker för arbetslivet – Tvåfaldiga vinnare av Året projektledarbokpris