Lunds universitet

900 internationella studenter anländer på Arrival Day

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 14:51 CEST

Måndagen den 20 augusti anländer uppskattningsvis 900 av nästan 1300 internationella studenter från stora delar av världen som har antagits vid Lunds universitet till höstterminen 2007. Av de totalt 1300 studenterna är ca 700 mastersstudenter, antagna till något av de 48 program som börjar i höst, övriga är utbytesstudenter.

Studenterna kommer från cirka 70 olika länder. De flesta kommer från Tyskland, Frankrike och Spanien. USA och Kanada är de största utomeuropeiska grupperna medan många magisterprogramstudenter kommer från länder i Sydasien, Afrika, Centralasien och Mellanöstern.

Mottagningen av de internationella studenterna organiseras av Internationella sekretariatet, i nära samarbete med studentkårer och nationer. Ett stort antal lundastudenter ställer också upp ideellt som faddrar. Deras insats är nödvändig för att Arrival Day ska fungera och för att de utländska studenterna ska kunna integreras i studentlivet.

På själva Arrival Day, som löper från 9.00 på morgonen till 20.00 på kvällen, möter faddrarna studenterna på Lunds järnvägsstation för att sedan köra dem, och allt bagage, i bussar till AF-huset. Där får studenterna ett ”Welcome Package” med information om sådant som en ny student vid Lunds universitet bör känna till, samt information om den två veckor långa introduktionskursen i svensk kultur, samhälle och språk som startar dagen därpå. Studenterna signerar även sitt bostadskontrakt, får nyckeln till sitt studentrum och körs dit.

De två veckorna efter Arrival Day är fyllda av undervisning i svenska språket, välkomstmöte med Lunds universitets vicerektor i universitetshuset tisdagen den 30 augusti kl. 18.15, utflykter, nationsaktiviteter och föreläsningar. Media är välkomna att följa händelsernas gång under dagen.

För mer information kontakta:
Ulrika af Sillén, ansvarig International Desk: 046- 222 31 76, 076-231 88 07, ulrika.af_sillen@intsek.lu.se
Åsa Grunning, masterkoordinator: 046-222 70 99, ulrika.af_sillen@intsek.lu.se

Maria Jönsson