IrakSolidaritet

900 irakiska fångar hotas av omedelbar avrättning efter skenrättegångar

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 11:43 CET

900 irakiska fångar hotas av omedelbar avrättning efter skenrättegångar.
Rättslösheten är total i det ockuperade Irak. FN-organen OHCHR och UNAMI, Amnesty med fler organisationer påtalar ett antal punkter där Irak bryter mot minimikrav på en rättvis rättegång fastlagda i artikel 14 i det internationella avtalet om civila och politiska rättigheter och FN uppmanar Irak att tillfälligt stoppa alla avrättningar.
Ockupationen har krossat Iraks infrastruktur. Landets institutioner fungerar inte. De många döda och den femtedel av landets befolkning som är på flykt inom eller utanför landet, är ockupationens offer. Inte ens el och vatten fungerar efter snart sju års ockupation.
Massarresteringar, bomber, mord, avrättningar och gemensamma amerikanska och irakiska husraider och attacker är ockupationens vardag för det irakiska folket.
120.000 amerikanska soldater och över 100.000 privat kontraktsanställda är kvar i Irak.

Det är brådskande. IrakSolidaritet har ställt sig bakom en internationell appell
med BRussells Tribunal och anser det angeläget att media informerar om rättslösheten i Irak och därmed bidrar till opinionsbildning.

Appellen finns tillgänglig här: http://brusselstribunal.org/DeathPenalty121209.htm
Den finns även här: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=432

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se