Falkenbergs kommun

900 medarbetare i Falkenbergs kommun i stor demensutbildning

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 11:51 CET

Under året satsar Falkenbergs kommun på kompetensutbildning för samtlig personal inom äldreomsorgen.
– Ny kunskap om demenssjukdomar gör att vi blir ännu mer professionella i bemötandet av både brukare och anhöriga, säger Wiveka Rickskog, demenssamordnare och arbetsterapeut.

Under året utbildar Falkenbergs kommun drygt 900 medarbetare, både anställda av kommunen och av privata utförare, om demenssjukdomar och bemötande.

– Vår målsättning är att följa Socialstyrelsens riktlinjer som uppdateras efter det senaste inom forskningen. Det är viktigt att alla som jobbar inom äldreomsorgen får ta del av denna kunskap. Det gör att vi blir ännu mer professionella i bemötandet av både brukare och anhöriga, säger Wiveka Rickskog.

Utbildning för både medarbetare och anhöriga

På måndag, den 22 januari, går startskottet för Demenssatsningen i Falkenbergs kommun. Då genomför Ola Polmé, känd författare och föreläsare inom demensområdet, en av totalt tre föreläsningar.

På tisdagkvällen kan även anhöriga gå och lyssna på Ola Polmé på Mötesplats Mölle. Då blir det anhörigfokus.

– När en person får en demenssjukdom så påverkar det även anhöriga, så som partner, barn eller vänner. Sjukdomen förändrar en person och detväcker ofta många frågor. Vi jobbar kontinuerligt med att ge stöd till anhöriga och det här är en del av det arbetet.

Demensutbildning i kommunal regi

Under året kommer samtliga medarbetare inom äldreomsorgen även att gå en demensutbildning i kommunal regi. Det blir sex tillfällen under våren och fyra under hösten. I september blir det ytterligare en föreläsning, denna gång med Jane Lindell-Ljunggren, som driver demensboendet Hattstugan på Gotland. Denna föreläsning har fokus på omgivningsanpassning, arbetsmetoder och meningsfull vardag.

Bevaka Demenssatsningen

Om intresse finns är media välkomna att bevaka Ola Polmés föreläsning för medarbetare i Falkenbergs kommun.

När: Måndagen den 22 januari, kl. 13.30-17.00
Var: I Blackboxen, Falkhallen

Om intresse finns är media är välkomna att bevaka Ola Polmés föreläsning för anhöriga i Falkenbergs kommun.

När: Tisdagen den 23 januari, kl. 18.00-20.00 Var: Mötesplats Mölle

För mer information
Susanne Eriksson Korjonen, Enhetschef

Tel: 0346-88 52 61
Mobil: 072-142 62 65
E-post: Susanne.eriksson-korjonen@falkenberg.se

Falkenberg är en tillväxtkommun med 44 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".