Borås Stad

91 procent nöjda med hemtjänsten i Borås

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 14:06 CET

En stor andel av de äldre med hemtjänst eller som bor på ett äldreboende i Borås Stad är nöjda med sin äldreomsorg, enligt Socialstyrelsens undersökning. 91 procent säger sig vara sammantaget nöjd med sin hemtjänst, ett par procentenheter över rikssnittet som är 89 procent. För äldreboenden är samma siffra 83 procent, samma som riket.

Sammanfattningsvis är bilden att Borås på alla punkter har resultat som ligger mycket nära genomsnittet för riket.

Undersökningen redovisas på Borås Stads webbplats, http://www.boras.se/kategorisidor/kommunochpolitik/kommunochpolitik/kvalitetochresultat/brukarundersokningar/aldreomsorg.4.d9507ae1429a09bbb380005770.html

Mer information genom ansvariga kommunalrådet Lena Palmén, 0768-88 70 23, och verksamhetsutvecklare Virpi Almqvist, 0768-88 87 89.