Svenska ESF-rådet

94 miljoner i EU-stöd till Västsverige

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:17 CEST

Gemensamt pressmeddelande från Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Västra Götalandsregionen

Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 23 april prioriterades 42 projekt som får cirka 94 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Bland de projekt som prioriterades finns satsningar på hälsoteknik och insatser för att arbetslösa ungdomar ska komma i arbete.

Högskolan Halmstad beviljas drygt 10 miljoner kronor för att utveckla Hälsoteknik Centrum Halland. Projektet huvudsakliga uppgift är att driva en effektiv process som leder till att nya produkter och tjänster skapas inom hälsoteknikområdet.

- Det handlar om att öka konkurrenskraften hos västsvenska företag verksamma inom äldres livsstil, hälsa och boende, säger John Wallon, tf chef för Tillväxtverkets programkontor i Västsverige.

Bergsjöns Kultur och Mediaverkstad får 3,8 miljoner kronor för projektet Filmarbetare på väg. Projektet ska ta fram en modell som underlättar för unga filmarbetare att få relevant arbetslivserfarenhet och nödvändiga kontaktnät för att så snabbt som möjligt kunna påbörja sina yrkesverksamma liv.

– I tider av lågkonjunktur och omställningar på arbetsmarknaden är det viktigt att stimulera även alternativa branscher. Inom projektet kommer man att arbeta med ett konkret långfilmsprojekt och ungdomarna kommer att få möjlighet att bryta traditionella könsroller inom en filmproduktion, säger Elisabeth Krantz, chef på Svenska ESF-rådet i Västsverige.

En lista över prioriterade projekt finns som bilaga till detta pressmeddelande. Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket fattar senare de formella besluten om vilka projekt som beviljas stöd.

Läs hela pressmeddelandet inklusive bilaga med prioriterade projekt (.pdf) 

Kontakt 

Kent Johansson, ordförande i Strukturfondspartnerskapet Västsverige, 0705-37 03 40
Claes Ekdahl, sekreterare i Strukturfondspartnerskapet Västsverige, 0705-28 18 09
Elisabeth Krantz, chef Svenska ESF-rådet Västsverige, 031-707 73 70
John Wallon, tf chef för Tillväxtverkets programkontor i Västsverige, 08-681 66 12