Norrköpings kommun

94 procent tycker att skolskjutsen i Norrköpings kommun fungerar bra

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 10:00 CET

I den enkätundersökning som Norrköpings kommun gjort om skolskjuts tycker 94 procent att skjutsen fungerar mycket eller ganska bra. 98 procent upplever att eleverna känner sig trygga eller delvis trygga ombord på skolskjutsen.

Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn som reser med skolskjuts i Norrköpings kommun. Årets enkätundersökning visar att skolskjutsen fungerar bra.

– Enkäten är ett utmärkt sätt för oss för oss att fånga upp viktiga synpunkter och på så sätt kunna åtgärda brister samt utveckla och förbättra verksamheten, säger Magnus Sandberg, skolskjutsplanerare.

Den upplevda tryggheten har ökat hos de elever som åker med skolbuss eller kollektivtrafik jämfört med föregående år, men har minskat för taxi och totalt sett. Betyget på förarens bemötande har däremot ökat för samtliga svarsgrupper.

– Vi har duktiga och erfarna transportörer som gör ett kanonjobb! Ju längre en och samma person kört samma sträcka, desto bättre känner hen till vägen, förhållandena och sist men inte minst eleverna. Detta leder till en ökad trygghet för både elever och föräldrar, säger Magnus Sandberg, skolskjutsplanerare.

Det finns en ökning av upplevd trafiksäkerhet vid hållplatsen vid hemmet för de elever som åker med den upphandlade skolbussen eller med taxi. Det kan vara ett resultat av att tekniska kontoret nu gör en inventering av hållplatserna. På hållplatser med förbipasserande trafik, där eleven står på en given plats, sätts en reflekterande hållplatsskylt upp. Skylten hjälper till att fastställa den angivna platsen och att upplysa övriga trafikanter om att det hämtas och lämnas barn på denna plats. Detta medför en ökad trygghet för både förare och elev som då mer exakt vet var hämtning och lämning sker.

–Vi arbetar ständigt för en ökad trafiksäkerhet för alla och då med särskilt fokus på barn. Därför satsar vi bland annat mycket på säkrare hållplatser, inte minst på landbygden där hållplatserna ligger vid vägkanten och ofta saknar gatubelysning. Efter att ha genomfört en inventering av hållplatserna i Skärblacka, fortsätter vi nu med att se över hållplatserna på Vikbolandet, säger Karin Jonsson (C) ordförande i tekniska nämnden.

De som svarat i undersökningen anger att de upplever trafiksäkerhet ombord på taxibilarna och för kollektivtrafiken som lägre. Den upplevda trafiksäkerheten ombord på skolbussen har däremot ökat jämfört med förra året, vilket även avspeglas i att det är färre som avstår skolskjuts på grund av otrygghet. Totalt sett har den upplevda trafiksäkerheten ökat.

Upplysningar:
Magnus Sandberg
Titel: skolskjutsplanerare, tekniska kontoret
Telefon: 011-15 29 48

Karin Jonsson (C)
Titel: ordförande i tekniska nämnden
Telefon: 073- 205 42 60

Foto: Elisabeth West (se även relaterat nedtill på sidan)
__________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!