Svensk Musik och Teater

94 % väljer bort Stadens förslag.

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2011 14:18 CEST

Det blev en brakseger för det alternativa medborgarförslaget när opinionsläget pejlades på Hotel Hilton på torsdag förmiddag.

Under tio veckor har den alternativa utställningen redovisat de tre kvarstående rimliga alternativen för Slussens framtid.

Stadens förslag fick endast 6 % av rösterna medan medborgarförslaget Knutpunkt slussen segrade med hela 75 % och Bevara Slussen förslaget 19%.

Det här betyder att 94 % röstade bort stadens förslag, som presenteras som den slutliga lösningen för Slussen.

Röstbrevlådan öppnades under överinseende av Notarius Publicus. Resultatet visar en klar  opinion bland dem som tagit del av utställningen och lagt sin röst, säger Ulf Isander från SIFO, tillika sekreterare i etiska rådet för marknadsundersökningar.

Totalt 1457 godkända röster har hittills avgivits men möjligheten att rösta fortsätter på Hilton Hotel, Restaurang strömmen och på nätet www.KnutpunktSlusssen.se .