Länsstyrelsen i Stockholms län

95,5 procent av riskkapitalet går till svenska män

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:03 CET

Hela 95,5 procent av riskkapitalet i Sverige går till män med nordisk bakgrund. Svenska kvinnliga entreprenörer får 2,4 procent av kapitalet och företagare med utomnordisk härkomst får 2,1 procent. Det visar en ny studie som Länsstyrelsen i Stockholm presenterar idag.


Sett till det faktum att kvinnor står för en tredjedel av nyföretagandet och personer med utländsk bakgrund för 18 procent, är dessa grupper underrepresenterade i förhållande sin potential. Storleken på de investeringar som görs i mäns, kvinnors och invandrares företag visar också på stora skillnader. I företag med manlig nordisk ledning är riskkapitalbolagens genomsnittliga investering 6,5 miljoner kronor, i de kvinnoägda företagen 3,8 miljoner och i företagen som leds av utomnordiska entreprenörer 1,9 miljoner.

Studien bygger på en enkät till 66 riskkapitalbolag. Därutöver har frågor ställts till 23 så kallade affärsänglar - personer som med privata medel går in som ägare i företag.

Kvinnor och personer med utländsk bakgrund söker inte riskkapital i lika hög utsträckning som nordiska män. En av orsakerna som rapporten lyfter fram är att dessa entreprenörer inte finns i de branscher där riskkapitalbolagen vill verka - branscher med fokus på tekniska innovationer och medicin. Bristen på personliga nätverk är ett annat hinder. Liksom att flertalet av riskkapitalbolagens investment managers - de som bestämmer vilka företag som ska få kapital - är nordiska män.

- Kapitalförsörjning är i hög grad en jämställdhets- och integrationsfråga, säger Anna-Carin Månsson, projektledare för rapporten. Så länge riskkapitalbolagen är inkörda på att bara satsa på teknik är det svårt för nystartade bolag inom andra sektorer. Många kvinnor och personer med utländsk bakgrund startar handels-, service-, vård- och omsorgsföretag. Kanske är särskilda riskkapitalfonder för dessa grupper lösningen. Och att satsa på affärsidéer med tillväxthöjd snarare än teknikhöjd.

>> Läs rapporten "Riskkapital för alla? Svenska riskkapitalinvesteringar 2005 - ur ett jämställdhets- och integrationsperspektiv"
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/publikationer/U/Rapporter/Riskkapital_for_alla_2006_24_webb.pdf

För mer information kontakta:
Anna-Carin Månsson, projektledare för rapporten, Theia Fond 1, tfn 070-981 62 10
Marie Eriksson, processledare Sthlm Jämt, Länsstyrelsen Stockholm, tfn 070-236 42 14


Kontaktinformation
Press- och informationschef
Maria Gåsste
tel: 08-785 44 32
e-post: maria.gasste@ab.lst.se