KanEnergi Sweden AB

95% vill att företag ska vara klimatsmarta

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2009 20:08 CEST

KanEnergi är ett klimatneutralt företag - hur är det med er?

 

KanEnergi är ett av företagen som deltar i handlingsprogrammet Klimatneutrala företag. Det går till så här:

1. Kartläggning av klimatpåverkan

2. Åtgärdsprogram

3. Klimatrapport och extern granskning

4. Klimatkompensation

5. Kommunikation

Handlingsprogrammet Klimatneutralt företag, som har utvecklats av Respect, lanserades på en konferens 2007 "Klimatneutral för framtiden" där Margot Wallström talade om vikten av att små och medelstora företag agerar i klimatfrågan.

Ca 70 företag har varit engagerade i programmen sedan starten. Deltagande företag har i snitt minskat sina utsläpp med 33% bara under det första året, detta genom att fokusera på frågan och vidta åtgärder. Företagen tar ansvar även för den klimatpåverkan som sker efter åtgärdsprogram genom att kompensera för de utsläpp som kvarstår i internationella klimatprojekt.

"Att jobba med desa frågor är viktigt för oss då vi vill vara ett ansvarstagande företag som vi vet är viktigt för våra kunder och anställda" säger Mats Johansson, VD på KanEnergi.

Hur arbetar ditt företag med klimatfrågan idag? Vet ni hur stor er verksamhets klimatpåverkan är? Vill ni att era kunder och medarbetare ska uppfatta företaget som hållbart och ansvarstagande?

Hela 95 % av de tillfrågade i en Sifo-undersökning från februari anser att det är viktig för företag att engagera sig i klimatfrågan. Åsikten var gemensam för alla - såväl män och kvinnor som unga och gamla.

Den 14 maj lyfte Claude Fussler, FN:s programansvariga för initiativet Caring for Climate, fram en grupp på 20 av dessa klimatneutrala företag som "front runners" och förebilder för övriga företag i hela världen. Läs mer http://www.unglobalcompact.org/NewsAndEvents/news_archives/2009_05_13.html

Är Klimatneutralitet något för er? Kontakta gärna oss så hjälper vi dig vidare.

 

För mer info och kontaktuppgifter se www.kanenergi.se