Custos AB

97,5 % anslutningsgrad i Custos inlösenprogram

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 11:05 CEST

Aktieägarna i AB Custos har anmält 1 805 203 aktier i bolaget för inlösen i det inlösenerbjudande som avslutades den 18 juni 2003.

Totalt kommer ett värde om 361,0 miljoner kronor att överföras till aktieägarna i Custos.

Anslutning i inlösenerbjudandet
En extra bolagsstämma i Custos fattade den 7 maj 2003 beslut om ett inlösenerbjudande. De som på avstämningsdagen den 12 maj 2003 var aktieägare i Custos erhöll en inlösenrätt för varje aktie i Custos. Fyra inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie i Custos mot likvid i form av 200 kronor per inlöst aktie i Custos. Inlösenerbjudandet omfattade totalt 1 852 375 aktier i Custos motsvarande ett värde om 370,5 miljoner kronor.

Anmälningsperioden för att acceptera inlösenerbjudandet avslutades den 18 juni 2003. Totalt har 1 805 203 aktier i Custos lämnats in och totalt kommer ett värde om 361,0 miljoner kronor att överföras till aktieägarna. Anslutningsgraden uppgår därmed till 97,5% för de aktieägare som löser in aktier med stöd av inlösenrätter. Efter inlösenprogrammets fullföljande kommer antalet utestående aktier i Custos att uppgå till 5 582 561 1) aktier.

Handel i inlösenaktier och utbetalning av inlösenlikviden
Handel i inlösenaktier påbörjas den 30 juni 2003 och avslutas omkring den 16 juli 2003. Inlösenaktier kommer att lösas in mot likvid i form av 200 kronor kontant per inlösenaktie efter det att erforderliga beslut verkställts och registrerats hos PRV.

Inlösenlikviden beräknas utbetalas omkring den 24 juli 2003.

Courtagefri försäljning
I den courtagefria försäljningen av inlösenrätter uppgick den genomsnittliga försäljningsintäkten till 9,39 kronor per inlösenrätt. Likvid för de inlösenrätter som har avyttrats genom den courtagefria försäljningen redovisades till berörda aktieägare omkring den 24 juni 2003.

Stockholm den 26 juni 2003

AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ)

Mikael Nachemson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta Mikael Nachemson (08-440 57 70) Antaget att syntetiskt återköpta aktier är inlösta.