Moderaterna

97 krav på en ny kulturpolitik

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2008 11:46 CEST

Sponsring, Svenska Spel och Allmänna arvsfonden. Det är tre nya kanaler för mer pengar till kulturpolitiken enligt reformförslag från moderaterna i riksdagens kulturutskott.

I debattskriften Kulturen 3.0, som presenterades i riksdagen på måndagen, har den moderata kulturkommittén uppdaterat fjolårets uppmärksammade skrift Kulturen 2.0 med 97 krav på den kulturpolitik som behandlas i tre statliga utredningar som nu arbetar på kulturområdet (kulturpolitiken, public service, privatradion). En bärande tanke i Kulturen 3.0 är ”mer pengar till kulturen, mer kultur för pengarna”.

En källa till finansiering är företag och privatpersoner; sponsring av kultur ska utgöra ett viktigt komplement till andra finansieringsformer. Företags sponsring av kultur visar liksom enskildas gåvor och donationer ett engagemang för kulturen som staten ska uppmuntra.

Kultursponsring ska betraktas som avdragsgill marknadsföring för företag. Lagtexten ska tydligare ange vad som är godkända kostnader.

Genom en ny spelpolitik, bort från dagens monopol för Svenska Spel till en licensiering av fler företag, inhemska som utländska, kan en särskild avgift för att få bedriva spelverksamhet fortsätta finansiera inte bara idrott utan även kultur. Så kan stiftelsen Framtidens kultur få en efterträdare i en ny kulturfond.

Därutöver borde Allmänna arvsfondens utdelning på 300-400 miljoner kronor om året i högre grad kunna ges till kulturella ändamål för barn, ungdom och funktionshindrade.
Förutsättningarna för ett särskilt kulturlotteri bör också undersökas.

Den moderata kulturgruppen betonar att kulturkonsumenterna är den främsta finansieringskällan för konstnärligt skapande, men att stat, regioner, landsting och kommuner är viktiga medaktörer. Ansvaret för kulturutbudet är delat. Enligt Kulturrådet uppgår den privata kulturkonsumtionen till 45 miljarder kronor, medan stat och kommuner står för 10 miljarder vardera.

Förutsättningarna för tillväxt i kultursektorn är goda i Sverige. Inom EU utgör kultursektorn med sex miljoner anställda och 2,6 procent av BNP en mångmiljardindustri som växer snabbare än ekonomin i stort.

Hela programmet bifogas samt finns att ladda ner på www.moderat.se


-----------------------------------------
Nya moderaterna

Carl Johan Swanson
Tf presschef
08- 786 57 88
073- 682 81 13
073- 682 80 00 (pressjour)