A-COM Communication Aktiebolag

A-Com Förvärvar Sveriges Största Oberoende Mediebyrå Bizkit

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 09:20 CEST

A-Com förvärvar mediebyrån Bizkit, Sveriges största icke nätverks¬anslutna mediebyrå. Bizkit är en snabbt växande och lönsam byrå. Bizkit blev nyligen av kunderna utsedd till Sveriges bästa mediebyrå i Dagens Industris årliga branschstudie.


Bizkit hade 2005 en omsättning om 290 Mkr ett rörelseresultat om 4,7 Mkr. Prognosen för inne­va­rande år är en omsättning om drygt 400 Mkr och ett förbättrat rörelseresultat. Förvärvet av 100 procent av Bizkit innebär att A-Coms omsättning beräknas mer än trefaldigas och att A-Coms resultat stärks.

- Det känns verkligen roligt att kunna välkomna Bizkit till A-Com. Det är ett strategiskt förvärv av en mediebyrå i utvecklingens absoluta framkant, säger Fredrik Sandelin, VD och koncernchef för A-Com.

Bizkit är den snabbast växande mediebyrån i Norden. Förvärvet av Bizkit skapar förutsättningar att sätta samman nya kunderbjudanden i gränslandet mellan media och de nyckelkompetenser som A-Com idag besitter inom strategi/analys och relationsmarknadsföring. Genom bland andra management­konsulten Differ, CRM-bolaget ActionBase och DM/RM-bolagen Trackster och Nerell More Wunder­man, som redan finns hos A-Com, får Bizkit möjligheten att fördjupa sitt erbjudande inom analys och strategi och samtidigt bredda sitt erbjudande till att omfatta fler kanaler.

- Vi ser väldigt många möjligheter med denna affär. Högt på vår gemensamma agenda står den nordiska expansionen och att för våra kunder utveckla nya erbjudanden i gränslandet media, relationsmarknadsföring och strategi, säger Johan Eidmann, VD och grundare, Bizkit.

Transaktionsstruktur
Köpeskillingen för 100 procent av Bizkit är 44 Mkr, fördelat på 18 Mkr att erläggas med nyemitterade aktier i A-Com AB, samt ett konvertibelt skuldebrev om 26 Mkr. Ingen kontant betalning utgår. Med hänsyn taget till prognos för innevarande år samt värdering av konvertibeln motsvarar köpeskillingen en P/EBIT-multipel om drygt 6. Förväntade synergier på intäkts- och kostnadssidan har inte beaktats i uträkningen.

Emissionskursen för de 18 Mkr baseras på den genomsnittliga volymviktade betal­kursen på Stockholmsbörsen under tio handelsdagar närmast föregående den 23 februari 2006. Kursen är därmed bestämd till 53,295 kronor, vilket motsvarar 337 743 aktier i A-Com. Aktiekapitalet i A-Com AB, som för närvarande uppgår till 95 043 000 kronor, ökas därmed med 16 887 150 kronor. Antalet aktier i A-Com kommer efter transaktionen att uppgå till 2 238 603 stycken och Johan Eidmann/Peter Arnessons ägande i A-Com kommer, direkt och genom bolag, att uppgå till 15,1 procent.

Det konvertibla skuldebrevet löper på tre år med fyra procents årlig ränta. Konverte­rings­kursen är 90 kronor och konvertering kan ske tidigast efter 2,5 år. Emissionen samt utställandet av konvertibla skuldebrev är villkorade av godkännande av bolagsstämma i A-Com AB.

Bakgrund
Bizkit grundades år 2001 av Johan Eidmann och Peter Arnesson och har på fyra år vuxit till den största icke nätverks­anslutna mediebyrån i Sverige. Bizkit hanterar kunder på nordisk basis och har tillgång till både ett nordiskt och ett internationellt nätverk. Bizkit hade 2005 en byråintäkt på 16 Mkr och 12 medarbetare.

I januari 2006 valdes Bizkit av Dagens Industri och av Regi till Sveriges bästa mediebyrå.

A-Coms affärsidé är att bygga kundvärdesdrivande specialistbolag inom marknads­kommuni­kation och varumärkes­utvecklande tjänster. A-Coms bolag samverkar för att skapa största möjliga kundvärde - spetskompetens i samverkan.

A-Com omsatte år 2004/05 nära 200 miljoner kronor och hade en byråintäkt på drygt 140 miljoner kronor. Under tredje kvartalet 2005/06, som är det senast redovisade, ökade byråintäkten med 28 procent för jämförbara enheter. A-Com har nära 200 medarbetare.

A-Com är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.För ytterligare information kontakta

A-Com AB (publ.)
Fredrik Sandelin, VD & Koncernchef
08-410 660 00
www.a-com.se

Bizkit
Johan Eidmann, VD
08-545 723 30
www.bizkit.se