A-COM Communication Aktiebolag

A-Com fortsätter att öka ägandet i dotterbolagen - ökar ägandet till 99 procent i lönsamma Tibegruppen

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 11:20 CEST

A-Com har nyligen förvärvat det norska börsnoterade marknadskommunikationsbolaget Spits ASA. Spits består av tre större verksamheter: undersökningskonsultföretaget Opinion, kommunikationsbyrån Virtual Garden samt de regionala kommunikationsbyråerna i Tibegruppen. Opinion och Virtual Garden ägs till 100 procent av A-Com, medan Tibe ägs till 53 procent, baserat på Tibebolagens rörelseresultat år 2006.

A-Com har under flera år kontinuerligt ökat sin ägarandel i mogna bolag med väl utvecklat strukturkapital i syfte att säkerställa att en allt större del av bolagens vinster tillfaller A-Coms aktieägare. Differ och Bizkit är sedan tidigare helägda av A-Com och i juni 2007 tecknades avtal om förvärv av utestående andelar i relations­mark­nadsföringsbolaget Trackster. A-Com har nu tagit ytterligare ett stort och viktigt steg i denna utveck­ling genom att teckna avtal om förvärv av utestående aktier i Tibes fyra mest lönsamma reklambyråer samt om att öka ägandet till 95 procent respektive 72,7 procent i de kvarvarande två. Säljare är respektive bolags ledning, vilka stannar i bolagen. Betalning sker i helhet med nyemit­terade aktier i A-Com AB, vilka är föremål för inlåsning.

Tibe består av sex lokala kommunikationsbyråer lokaliserade i de norska städerna Drammen, Bergen, Molde, Oslo, Trondheim och Ålesund, samt några mindre informationsföretag. Tibes reklambyråer leve­rerar lokalt anpassad rådgivning och kommunikationstjänster till lokala företag och större industri­företag. Tibegruppen var år 2006 A-Coms norska dotterbolag Spits mest lönsamma verksamhet. De byråer som A-Com nu ökar ägarandelen i uppvisade år 2006 ett rörelseresultat efter avskrivningar om 12,9 MSEK.

Bakgrunden till förvärven är att då Tibegruppens bolag blir helägda av A-Com skapas förutsättningar för att utveckla Nordens ledande lokala distributionsnätverk för kommunikationstjänster. A-Com äger idag till 100 procent flera av Sveriges och Norges främsta specialistföretag inom marknadskommunikation, bland andra Bizkit (medie­rådgivning/medieköp), Differ (managementkonsult inom varumärken), Opinion (mark­nadsanalys), Virtual Garden (reklam, design, webb) och Trackster (relationsmarknads­föring). Tibe kompletterar dessa företags erbjudanden genom en stark lokal förankring på en rad regionala marknader. A-Com kommer därmed att ha två kompletterande delar i sitt framtida erbjudande:

1. Ledande specialistbolag inom utvalda kommunikationsområden under egna varumärken

2. En kedja av regionalt etablerade kunskapsföretag under varumärket Tibe
- lokalt förankrade och kundnära bolag med hög servicenivå
- fungerar som distributionsnätverk för A-Coms specialistbolags kompetenser

Tibe kommer att fortsätta att expandera. Tillväxten i Norge fortsätter, samtidigt som huvudfokus ligger på att etablera Tibes bolag på lokala marknader i övriga Norden, med start i Sverige. Förvärvet av Tibe är ett led i A-Coms strategi att öka sin ägarandel i mogna bolag med väl utvecklat strukturkapital. Tibes reklam­byråer har en lång historia och har utvecklat starka positioner på deras respektive lokala marknader. Bolagen har ett väl utvecklat strukturkapital och har nått en god och stabil lönsamhetsnivå.

Köpeskillingen för de förvärvade aktierna uppgår till sammanlagt 27,3 MSEK och kommer i sin helhet att betalas med nyemitterade aktier i A-Com AB. Aktierna blir föremål för inlåsning i tre intervall fram till januari 2010 och samtliga säljare kommer att stanna i respektive bolag. Köpeskillingen motsvarar en värderingsmultipel (P/EBIT) om cirka 4,5 baserad på föregående års rörelseresultat. Transaktionen beskrivs ytterligare i kommande information inför årsstämma i A-Com AB.

Förvärvet är villkorat av beslut från bolagsstämma i A-Com AB.


Informationen är sådan som A-Com skall offentliggöra enligt lagen om börs och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti klockan 10.50.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Sandelin
VD & Koncernchef
08-410 660 00
www.a-com.se