A-COM Communication Aktiebolag

A-Com upphör med likviditetsgaranti

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 14:11 CET

Styrelsen för A-Com AB (publ) har beslutat säga upp avtalet med
Kaupthing Bank om likviditetsgaranti. Kaupthing Bank upphör att agera
som likviditetsgarant den 20 februari 2007. Ingen ny
likviditetsgarant har utsetts. A-Com kommer att utvärdera olika
alternativ för att ha en fortsatt god likviditet i bolagets aktie.
Kaupthing Bank har varit A-Coms likviditetsgarant sedan den 22
oktober 2003.För mer information
Fredrik Sandelin
VD & Koncernchef
08-410 660 00
www.a-com.se