A-COM Communication Aktiebolag

A-Com: VD kommenterar dagens delårsrapport: Den positiva trenden fortsätter

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 13:34 CET

Kraftig tillväxt i byråintäkt, ökar 28 procent för jämförbara enheter, vilket är väsentligt mer än marknadens tillväxt
Koncernen visar svarta siffror på sista raden
Slutförd turn-around har förbättrat rörelseresultatet med nära 200 Mkr

Positivt rörelseresultat och kraftig tillväxt i byråintäkt
Rörelseresultatet före avskrivningar fortsätter att öka. Under den senaste tolvmåna­ders­perioden är resultatet före avskrivningar en vinst om drygt 7 Mkr, vilket innebär att vi nu har femton kvartal i rad med förbättrat resultat på rullande årsbasis.

Rörelseresultatet efter avskrivningar är positivt, både för kvartalet och för årets första nio månader. Vinsten uppgår till 2,1 Mkr för kvartalet respektive 2,5 Mkr för nio månader.

För tredje kvartalet är resultatet efter finansiella poster positivt om 1,3 Mkr och resultatet efter skatt är en vinst om 0,7 Mkr.

Den kraftiga tillväxten för jämförbara enheter fortsätter. Byrå­in­täk­ten ökade med
28 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det betyder att A-Coms tillväxt
är väsentligt högre än branschens tillväxt om 6-7 procent.

Våra ansträngningar har burit frukt. Vi har under de senaste åren genom­fört en turn-around som bland annat inneburit att rörelseförluster på nära 190 Mkr har vänts till vinst, parallellt med att gruppen har implementerat en ny strategi och positionerat sig för framtiden. Vårt fokus är idag tydligt: lönsam tillväxt inom utvalda kommunikations­områden.


Prisbelönta bolag
Flera av A-Coms bolag fortsätter att visa sin skicklighet. Ett exempel såg vi förra tors­dagen, då direktmarknadsföringsorganisationen Swedma hade sin årliga tävling Guldnyckeln, vilken belönar direktmarknadsföring som ger mätbara resultat.
Trackster vann ett guld tillsammans med kunden Banco Fonder och Nerell More Wunderman vann ett guld för Röda Korsets DM-arbete i samband med Tsunamin.
Båda bolagen belönades dessutom med utmärkelser i valörerna silver och brons.


Aktieägarservice
I syfte att öka genomlysningen av A-Com har vi anlitat det oberoende analys­företaget Redeye för att löpande följa bolaget. Redeyes första analys finns att läsa på vår hemsida www.a-com.se under PR/IR och Ekonomisk Information.
Fredrik Sandelin
VD & Koncernchef
08-410 660 00
www.a-com.se