SO, Arbetslöshetskassornas Samorganisation

A-kassornas effektivitet i topp bland välfärdssystemen

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 15:20 CET

Arbetslöshetskassorna uppfyller väl statens krav på en effektiv förvaltning av välfärdssystemen. I en myndighetsgemensam rapport, som Ekonomistyrningsverket lämnat till regeringen, om felaktigt utbetalda ersättningar i olika välfärdssystem hamnar a-kassorna bland de bästa med minst fel.

A-kassorna sköter sin uppgift mycket effektivt och bidrar bara till en mindre del av de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen. Omkring 97 procent av de drygt
16 miljarder kronor som beräknas vara felaktigt utbetalda belopp ansvarar andra viktiga välfärdssystem för, visar Ekonomistyrningsverkets årliga rapport till regeringen i ämnet.

– De 32 fristående a-kassorna klarar sitt uppdrag mycket bra och uppfyller med råge statens krav på en effektiv förvaltning av välfärdssystemen, säger Melker Ödebrink, kanslichef på Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO.

– Kassornas uppbyggnad efter yrkesgrupper, branscher och sektorer på arbetsmarknaden gör att handläggarna har goda kunskaper om medlemmarnas situation. Det i sin tur leder till en liten del felaktiga utbetalningar i jämförelse med andra välfärdssystem.

Det myndighetsgemensamma uppdraget som Ekonomistyrningsverket (ESV) samordnar har inte bara kartlagt upptäckta felaktiga utbetalningar utan också analyserat mörkertal i 20 välfärdssystem. Utgångspunkten är att inte alla felaktigt utbetalda belopp upptäcks. Ett antal experter har bedömt hur stor andel de felaktiga beloppen kan vara av välfärdssystemens totala utbetalningar.

Experternas bedömningar visar bland annat:

• Av de utbetalda beloppen i välfärdssystemen kan i genomsnitt 3,3 procent antas vara felaktiga.
• A-kassorna är bättre än genomsnitten och beräknas ha 2,6 procent i felaktigt utbetalda belopp.

– Rapporten till regeringen har fakta som ger oss stöd i vår åsikt att en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring inte behövs, säger Harald Petersson ordförande i SO.

– A-kassorna utför ett gott arbete och den fristående organisationen är en förutsättning för att försäkringen ska förvaltas lika effektivt i fortsättningen eller till och med ännu bättre.
– Naturligtvis vill vi helst inte göra några felaktiga utbetalningar. Under 2000-talet har vi genomfört flera kvalitetsprojekt och arbetet med att höja kvaliteten på administrationen pågår kontinuerligt.

– Våra medlemmar önskar också att a-kassorna även i fortsättningen sköter administrationen av arbetslöshetsförsäkringen, säger Harald Petersson.

En undersökning som SO genomförde förra året visade att 80 procent av medlemmarna som fått ersättning var nöjda med servicen från a-kassorna. Lika stor andel önskade att a-kassorna även i fortsättningen skulle sköta försäkringen och de ansågs vara ett bättre alternativ än någon annan myndighet.

Ekonomistyrningsverkets rapport till regeringen kan du läsa här:
http://www.esv.se/download/18.2f47f63212e042b933d8000612/Samverkansuppdraget-2011-11.pdf

Frågor: Harald Petersson, ordförande SO, 08-412 68 37, 070-267 1200
Melker Ödebrink, kanslichef SO, 08-555 138 11, 070-651 6324