Absolent AB

A•mist80C: Absolents senaste familjemedlem!

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2013 13:55 CEST

Absolent lanserar ett modulfilter för en kostnadseffektiv filtrering av större luftmängder där filterkassetterna kan anpassas till hur smutsig den ingående luften är.Absolent är idag ett av världens ledande företag inom genren oljedimfiltrering. Företagets ledstjärna har alltid varit att erbjuda sina kunder en lösning med högsta möjliga filtreringseffektivitet kombinerat med minsta möjliga underhållskostnad.

Vårt nya filter skall ses som ett komplement till dagens portfölj för applikationer med stora luftflöden. Varje modul kan filtrera 8000 m³/h och önskat antal moduler kan kopplas ihop. Beroende på hur smutsig luften är kan man anpassa såväl antalet filtreringssteg samt vilken kombination av kassetter man använder.

-  Med detta nya filter försöker vi att minimera kostnaden för våra kunder men samtidigt säkerställa att de uppfyller myndigheternas krav på luftkvalitet.

-  Har man idag problem med nedsmutsning i sin allmänventilation, där oljedimma kan orsaka höga rengöringskostnader och reducera verkningsgraden i värmeväxlaren, så kan A•mist80C vara svaret!

Mer Information http://www.absolent.se/compact-oil-mist-filters/A-mist.aspx eller ring

Ulf Dackemark, Försäljnings- och Marknadschef,
Tel 0510-48 40 15.

Absolent är idag en av de världsledande företag inom filterutrustningar för oljerök, oljedimma och stoft. Absolent har sitt huvudkontor i Lidköping och har dotterbolag i USA och Kina.

Vad gör vi?

Absolent renar förorenad industriluft vid källan. Typiska källor är olika bearbetningsmaskiner eller pressgjutmaskiner som genererar oljedimma, oljerök eller stoft. Med nästan 20 år i branchen erbjuder vi den högsta kvalitet och gedigen kunskap i alla delar av vår organisation.

Kunder

Majoriteten av våra kunder är aktiva inom den metall-bearbetande industrin. De inkluderar ledande företag som Alcoa, Bosch, Volkswagen, Volvo och många fler. Genom ett välbyggt distributörsnätverk är vi representerade i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.

Vision och ägarstruktur

Absolents vision är att vara världsledande inom rening av processluft åt industrin med ett varumärke som är en garant för miljöansvar. Absolent är privatägt, och därför oberoende av externa kommersiella intressenter.

Våra Kärnvärden:

  • Kvalitet
  • Innovation
  • Kundfokus
  • Ansvarstagande