A Non Smoking Generation

A Non Smoking Generation besöker Heby

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 13:30 CET

ICA Supermarket Heby har bjudit in A Non Smoking Generation till Heby skola. I veckan får skolan besök av unga inspiratörer som föreläser.

ICA och A Non Smoking Generation samarbetar för att både nationellt och lokalt stärka det tobaksförebyggande arbetet. ICA-handlare i hela landet har under året haft möjlighet att erbjuda skolor, fritidsgårdar och föreningar i närområdet kostnadsfria besök av en inspiratör. Erfarenhet visar att klassbesöken resulterar i att färre unga gör tobaksdebut.

– Vi besöker skolor för att prata om tobak med elever. Vi vill veta vad som är viktigt för dem, säger generalsekreterare Elin Ramfalk. Samarbetet med ICA gör att vi når ut till fler ungdomar och till orter vi tidigare inte haft möjlighet att besöka.

Heby skola har länge brottats med att försöka skapa en mer tobaksfri miljö på skolan. I början av november fattade elever och lärare ett gemensamt beslut om ta tag i frågan och arbeta för tobaksfrihet. Tack vare Ica Supermarket Heby får nu samtliga av skolans klasser även ett tobaksförebyggande klassbesök från A Non Smoking Generation.

–  Ett klassbesök från A Non Smoking Generation är ett bra komplement till skolornas egna tobaksförebyggande arbete. Det känns roligt att vi tillsammans med ICA kan stödja det pågående tobaksförebyggande arbetet på Heby skola, säger Elin Ramfalk.

Sagan som metafor för hur unga lockas in i beroende
Rökningen minskar i vuxenvärlden men ökar i de äldre ungdomsgrupperna, framförallt i gymnasiet. Tobaksbolagens dolda imagemarknadsföring skördar framgångar och gör det trendigt att röka bland unga. Därför driver A Non Smoking Generation nu en kampanj där tobaksbolagen liknas vid råttfångaren i Bröderna Grimms klassiska saga: http://www.rattfangaren.se

– Vi vill öka medvetenheten om tobaksindustrins fula metoder och om hur unga lockas in i ett ofta livslångt och alltid hälsofarligt beroende, säger Elin Ramfalk.

En ungdomsrörelse mot tobak
A Non Smoking Generation är en ideell organisation för och med unga, mot tobak. De klasser som fått besök av A Non Smoking Generation har nästan hälften så många tobaksdebuter som andra klasser.

Statens Folkhälsoinstitut har fastslagit att efterlevnaden av tobakslagens bestämmelser som rör barn och ungdomars tillgänglighet till tobak behöver förbättras. En fråga rör rökfria skolgårdar; trots att det sedan 1994 finns ett förbud mot rökning på skolgårdar uppger fyra av fem 13-17-åringar att det röks på deras skolgård. Det visar en nationell undersökning om tonåringar och tobak.

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen har varit med och påverkat samtliga tobakslagar i Sverige och genom åren träffat 1,5 miljon barn i Sveriges skolor.