A Non Smoking Generation

A Non Smoking Generation besöker Matfors och Sundsvall

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 10:00 CET

ICA Supermarket Matfors har bjudit in A Non Smoking Generation till Matforsskolan. I veckan får skolan besök av unga inspiratörer som föreläser.

ICA och A Non Smoking Generation samarbetar för att både nationellt och lokalt stärka det tobaksförebyggande arbetet. ICA-handlare i hela landet har möjlighet att erbjuda skolor, fritidsgårdar och föreningar i närområdet kostnadsfria besök av A Non Smoking Generation. Erfarenhet visar att klassbesöken resulterar i att färre unga gör tobaksdebut.

– Vi besöker skolor för att prata om tobak med elever. Vi vill veta vad som är viktigt för dem, säger generalsekreterare Elin Ramfalk. Samarbetet med ICA gör att vi når ut till fler ungdomar och till orter vi tidigare inte haft möjlighet att besöka.

Även Sundsvall får besök av A Non Smoking Generation under veckan. Tack vare kommunens folkhälsoarbete kan ett stort antal klasser i årskurs sex i kommunen erbjudas ett tobaks-förebyggande besök.

–  Ett Klassrumsbesök från A Non Smoking Generation är ett bra komplement till skolornas egna tobaksförebyggande arbete. Det känns roligt att vi kan erbjuda eleverna detta, säger Sara Lindblom, folkhälsosamordnare Sundsvalls kommun.

Sagan som metafor för hur unga lockas in i beroende
Rökningen minskar i vuxenvärlden men ökar i de äldre ungdomsgrupperna, framförallt i gymnasiet. Tobaksbolagens dolda imagemarknadsföring skördar framgångar och gör det trendigt att röka bland unga. Därför driver A Non Smoking Generation nu en kampanj där tobaksbolagen liknas vid råttfångaren i Bröderna Grimms klassiska saga: http://www.rattfangaren.se

– Vi vill öka medvetenheten om tobaksindustrins fula metoder och om hur unga lockas in i ett ofta livslångt och alltid hälsofarligt beroende, säger Elin Ramfalk.

En ungdomsrörelse mot tobak
A Non Smoking Generation är en ungdomsrörelse mot tobak. De klasser som A Non Smoking Generation besöker har nästan hälften så många tobaksdebuter som andra klasser.

Statens Folkhälsoinstitut har nyligen kommit fram till att efterlevnaden av tobakslagens bestämmelser som rör barn och ungdomars tillgänglighet till tobak behöver förbättras. En fråga rör rökfria skolgårdar; trots att det sedan 1994 finns ett förbud mot rökning på skolgårdar uppger fyra av fem 13 - 17-åringar att det röks på deras skolgård. Det visar en nationell undersökning om tonåringar och tobak.

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen har varit med och påverkat samtliga tobakslagar i Sverige och genom åren träffat 1,5 miljon barn i Sveriges skolor.