A Non Smoking Generation

A Non Smoking Generation besöker Skärhamn

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2011 11:10 CET

ICA Supermarket Skärhamn har bjudit in A Non Smoking Generation till Bleket skolan på Tjörn. I veckan får skolan besök av en ung inspiratör som föreläser om tobak och tobaksindustrin.

 

ICA och A Non Smoking Generation samarbetar för att både nationellt och lokalt stärka det tobaksförebyggande arbetet. ICA-handlare i hela landet har under året haft möjligheten att erbjuda skolor, fritidsgårdar och föreningar i närområdet kostnadsfria besök av A Non Smoking Generation. Erfarenhet visar att klassbesöken resulterar i att färre unga gör tobaksdebut.

– Vi besöker skolor för att prata tobak med elever. Vi vill veta vad som är viktigt för dem, säger generalsekreterare Elin Ramfalk. Samarbetet med ICA gör att vi når ut till fler ungdomar och till orter vi tidigare inte haft möjlighet att besöka

 

Sagan som metafor för hur unga lockas in i beroende

Rökningen minskar i vuxenvärlden men ökar i de äldre ungdomsgrupperna, framförallt i gymnasiet och bland unga i storstäderna. Tobaksbolagens dolda imagemarknadsföring skördar framgångar och gör det trendigt att röka bland unga. Därför driver A Non Smoking Generation nu en kampanj där tobaksbolagen liknas vid råttfångaren i Bröderna Grimms klassiska saga: http://www.rattfangaren.se

– Vi vill öka medvetenheten om tobaksindustrins fula metoder och hur unga lockas in i ett ofta livslångt och alltid hälsofarligt beroende, säger Elin Ramfalk.

 

En ungdomsrörelse mot tobak

A Non Smoking Generation är en ideell organisation för och med unga, mot tobak. De klasser som fått besök av A Non Smoking Generation uppmäter nästan hälften så många tobaksdebuter som andra klasser.

Statens Folkhälsoinstitut har fastställt att efterlevnaden av bestämmelser i tobakslagen som rör barn och ungdomars tillgänglighet till tobak behöver förbättras. En fråga rör rökfria skolgårdar; trots att det sedan 1994 finns ett förbud mot rökning på skolgårdar uppger fyra av fem 13 - 17-åringar att det röks på deras skolgård. Det visar en nationell undersökning om tonåringar och tobak.

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen har varit med och påverkat samtliga tobakslagar i Sverige och genom åren träffat 1,5 miljon barn i Sveriges skolor.