A Non Smoking Generation

A Non Smoking Generation kräver att miljöer avsedda för barn ska vara rökfria -startar namninsamling för att stötta FHI:s utredning

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2013 09:36 CEST

7 april lade en person upp en bild på Instagram*. På bilden sitter en kvinna i en sandlåda tillsammans med några lekande barn. Det som upprört personen är att kvinnan på bilden röker. Bilden taggades med ”sandlådefasoner” och texten ”Det här kan inte vara ok 2013?”. Senare på kvällen postar personen även bilden på A Non Smoking Generations Facebook-sida, vilket kom att bli starten till en rikstäckande namninsamling som A Non Smoking Generation nu startar.

I helgen som varit fick A Non Smoking Generation en fråga på sin Facebook-sida: ”Det här kan inte vara ok 2013?”. Bifogat fanns en bild på en kvinna som röker vid en sandlåda med lekande barn. Alla vet att passiv rökning är farligt och att rökning inför barn normaliserar ovanan att röka och också kan influera barnen att själva börja. A Non Smoking Generation vill föra talan för de som inte har makten att göra det själva – barnen.

– Vi vill specifikt lyfta frågan om barnen och de ungas rätt till en rökfri miljö. För att skydda dem från passiv rökning anser vi att platser avsedda för barn och unga ska vara rökfria. Det här är en fråga vi länge arbetat med och som vi nu växlar upp arbetet inom, berättar Elin Ramfalk, generalsekreterare för A Non Smoking Generation.

Passiv rökning orsak till att många missar skolan

Barn som utsätts för passiv rökning har dubbelt så stor risk att få astmatisk bronkit som senare kan övergå till kronisk astma. De blir oftare sjuka, vilket medför att de oftare är hemma från skolan. Passiv rökning bland barn bidrar också till en höjd risk för en rad andra sjukdomar som till exempel polyper i luftvägarna och lunginflammation som också kan leda till långa sjukperioder. Enligt FN:s barnkonvention och enligt tobakskonventionen som Sverige skrivit under har barn rätt till bästa möjliga hälsa och därmed rätt till en tobaksfri uppväxt.

– Bilden som postades på vår facebook-sida uppmärksammade en mycket viktig fråga, barns rätt att vistas i rökfria miljöer. En fråga som förtjänar mer uppmärksamhet, för det är verkligen sandlådefasoner att regeringen ännu inte beslutat att platser avsedda för barn och unga ska vara rökfria, fortsätter Elin Ramfalk, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Pågående utredning väntas leda till lagändring

I december presenteras Folkhälsoinstitutets utredning om passiv rökning i offentliga miljöer, utredningen fokuserar särskilt på miljöer där barn vistas. Elin Ramfalk och A Non Smoking Generation vill bistå den utredningen.

– Vi tycker att det är positivt att en utredning är tillsatt, även om Sverige är sent ute i frågan. Därför startar vi nu en namninsamling, för att visa på vilket stöd frågan har bland svenska folket. Vi vill att processen, efter att utredningen presenterats, går så fort som möjligt så att barn och unga får den rökfria uppväxt de har rätt till, avslutar Elin Ramfalk, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Namninsamlingen startar tisdag den 16 april på www.sandladefasoner.se.

För mer information vänligen kontakta:

Elin Ramfalk, generalsekreterare A Non Smoking Generation, 070-744 57 96

* Instagram är ett socialt nätverk för fotodelning. Mobilapplikationen tillåter användaren att ta bilder som de sedan också kan dela på Facebook, Twitter, Email, Tumblr, Flickr och Foursquare.


Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.