Armémuseum

A River and its past - sista chansen se utställningen

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2011 07:30 CET

A River and its past
Utställningen visar unika skatter från floden Ljubljanica i Slovenien - föremål från stenåldern fram till idag - alla unika i sitt slag.
Kärnan in utställningen är de helt unika föremålen, daterade från stenåldern fram till modern tid, som grävts fram längst med en sträcka på tjugo kilometer ur floden Ljubljanica i Solvenien. Föremålen, drygt 10 000, anses vara en av de största samlingarna av skatter som hittills har hittats i någon europeisk flod och de ger oss bitar i kunskapspusslet om regionen och Europas historia.
På Armémuseum visas 800 av de utgrävda föremålen och variationen är stor, en del av dem har militärhistorisk prägel som hjälmar, svärd och knivar. Men även mynt, dryckeshorn och tallrikar finns i de 20 montrarna. Föremålen kompletteras med filmer som visar de arkeologiska utgrävningarna, rekonstruktioner av gamla föremål och fisk- och naturlivet i floden idag.   
Utställningen är ett inlån från Nationalmuseum i Ljubljana, Slovenien och Armémuseum är det första museum utanför Nationalmuseum som har fått möjlighet att visa dessa unika föremål.
Pågår 25 maj 2011-8 januari 2012

Prova på att vara marinarkeolog
A River and its past finns ett barnspår. Med hjälp av beskurna bilder på föremålen i utställningen går barn och vuxna tillsammans runt och letar svaren. Passar barn i åldern 6-13 år. I barnhörnan finns böcker om arkeologi, chans att fotografera sig som en dykare, rita teckningar och fästa dem i fiskenätet.   

Det här är Armémuseum


Armémuseum är ett historiskt och dagsaktuellt museum som skildrar Sveriges historia från vikingatid till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen.

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från 30-åriga kriget, Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Armémuseum ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm.