EQC Group

ÅF förvärvar EQC Group

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2015 08:30 CEST

ÅF förvärvar per den 1 juni 2015 samtliga aktier i EQC Group. Samgåendet förstärker ÅFs kunderbjudande inom infrastruktur och gör verksamheten starkare lokalt på flera orter runt om i Sverige.

– Det finns tydliga fördelar med ett samgående mellan ÅF och EQC. Med samgåendet förstärks våra gemensamma resurser och vi kan ännu bättre möta den växande efterfrågan på tekniska konsulttjänster i infrastrukturprojekt, säger Magnus Trollius VD EQC Group.

Vi har sedan starten januari 2011 haft en stark tillväxt och bolagets omsättning under 2014 uppgick till cirka 180 MSEK med god lönsamhet. Vi är idag drygt 180 medarbetare på 14 orter i Sverige och Norge. Vi erbjuder heltäckande infrastrukturtjänster i stora och mellanstora projekt inom väg och järnväg. Dessutom erbjuder vi tjänster inom bl.a. el,automation och mekanik till industriella kunder, via dotterbolaget EQC Engineering.

– ÅF:s verksamhet inom samhällsbyggnad har vuxit kraftigt de senaste åren. ÅF är totalt
7 700 högt kvalificerade medarbetare och genom förvärvet av EQC blir ÅF fler än 2 300 konsulter som arbetar med framtidens infrastruktur, säger Mats Påhlsson, chef för ÅFs division Infrastructure.

EQC:s verksamhet kommer till största delen att bli en del av division Infrastructure. EQC Engineering med 16 medarbetare kommer att ingå i division Industry, under ledning av Per Magnusson.

För mer information kontakta:

Magnus Trollius, VD EQC Group, 070-108 92 00, magnus.trollius@eqcgroup.se

Pär Opard, Styrelseordförande EQC Group, 070-108 94 00, par.opard@eqcgroup.se

Peter Lindberg, Kommunikationschef, 070-108 92 59, peter.lindberg@eqcgroup.se

EQC Group AB startades 2011. Vår vision är att bli ett av Sveriges ledande och mest attraktiva konsultbolag för tjänster inom bygg-, anläggnings- och industrisektorn. Vår affärsidé är att: ”Genom effektiva processer och hög kompetens optimerar vi kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar utifrån våra kunders krav och behov.” Omsättningen för år 2014 var 180 MKR.