ÅF

ÅF fortsätter att växa i östra Europa - förvärvar teknikkonsultföretag i Estland

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 09:09 CET

För mer information:
Per Magnusson, ÅF-Benima
070-676 64 26

Viktor Svensson, Informationschef ÅF
08-657 12 01/ 070-657 20 26


ÅF, genom division ÅF-Benima, förvärvar det estniska teknikkonsultföretaget Automaatika med drygt 20 medarbetare. Automaatika är ett väl etablerat bolag som erbjuder konsulttjänster för automatiseringslösningar för industriprocesser, vilket gör verksamheten mycket lik den som ÅF-Benima bedriver.

Automaatika har kontor i Tallinn och i Narva. Kunderna återfinns framför allt inom livsmedels- och energisektorn. Automaatika hade cirka 50 kunder under 2005, bland de större märks Valio och Metso Automation. Av kunduppdragen utfördes hälften i Estland och hälften i närliggande länder, främst Lettland och Ryssland.

Genom förvärvet av Automaatika får ÅF totalt cirka 40 medarbetare i Estland. Division Process återfinns sedan tidigare med nästan 20 medarbetare i Tallinn. Målet är att samlokalisera de båda ÅF-enheterna under 2007.

Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.