AAK, AarhusKarlshamn

AAK har öppnat säljkontor i Düsseldorf, Tyskland

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 09:35 CET

AAK - världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad - har öppnat ett nytt försäljningskontor i Tyskland.

Öppnandet av vårt kontor i Tyskland är ett naturligt steg i införandet av AAK:s tillväxtstrategi ”AAK Acceleration”. Vi vill vara en global samarbetspartner med en stark lokal närvaro för att betjäna våra kunder för att kunna växa och stärka vår innovativa plattform i nära samarbete med våra kunder.

"Vi är glada att stärka AAK:s närvaro i Tyskland med ett särskild säljkontor, eftersom vi vill kunna leverera våra specialoljor och fetter till befintliga och nya potentiella kunder genom att utveckla de goda kontakter som redan etablerats på den tyska marknaden. Våra kunder inom choklad och konfektyrindustrin ser AAK som en stark och långsiktig affärspartner och vi vill utveckla vår verksamhet som vilar på denna bas ", säger Torben Friis Lange, Affärsområdeschef Chocolate & Confectionery Fats.

Eventuella frågor besvaras av:

Torben Friis Lange
Affärsområdeschef
Chocolate & Confectionery Fats
Telefon: +45 87 30 62 20                                                                                 
Mobil: +45 21 99 85 78

Fredrik Nilsson
Chef Investor Relations
Telefon: + 46 40 627 83 34
Mobil: + 46 708 95 22 21

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 2 februari  2011 kl. 08.30.

AarhusKarlshamn är världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt teknologiinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexico, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i tre affärsområden, Chocolate & Confectionery Fats, Food Ingredients och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida www.aak.com.