AAK, AarhusKarlshamn

AAK, herbicider och miljö

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 11:16 CEST

Användningen av herbicider inom det globala jordbruket tas ibland upp till offentlig debatt. Nyligen har detta avsett produktion av palmolja och mer specifikt användningen av ogräsmedel Paraquat inom odling av oljepalm.


I samband med detta vill AAK anföra följande:

Paraquat är ett av de mest använda ogräsmedlen i världen. AAKs uppfattning är att samordnade insatser bör göras av alla palmoljeproducenter, speciellt medlemmar i Roundtable for Sustainable Palmoíl (RSPO) att arbeta för att minimera eller fasa ut Paraquat så snart som möjligt. Som en av världens största tillverkare av vegetabiliska specialfetter köper AAK stora mängder olika råvaror, varav palmoljan är en. Palmolja förädlas vidare på AAKs anläggningar runt om i världen till ett brett spektrum av produkter.


AAK köper palmolja från ett antal stora och godkända leverantörer, en av dem är United Plantations, som är vida kända för banbrytande insatser för ett hållbart jordbruk . De är  fortfarande i framkanten av utvecklingen när det gäller miljöförbättringar. "Men utbudet av palmolja från United Plantations, utgör endast en mindre del av våra totala inköp av palmolja, säger Arne Frank. United Plantations ägs av en av de största aktieägarna i AAK. Leveranser från United Plantations behandlas enligt samma principer som de som gäller för övriga leverantörer för AAK.

Arbetsmiljö är en del av vår uppförandekod för leverantörer, fortsätter Arne Frank. "Leverantörerna ska erbjuda en säker arbetsmiljö för alla medarbetare. Hälso- och säkerhetskontroller skall genomföras. Som ett minimum ska leverantörerna följa alla lokala och nationella hälso- och säkerhetslagstiftningar. AAK kontrollerar alla sina leverantörer regelbundet och vidtager åtgärder om någon inte följer gällande regler och föreskrifter ".

Arne Frank fortsätter: "Vi har just avslutat produktionen av vår första hållbarhetsredovisning". Det är nu tillgänglig på www.aak.com, och här kan ni följa vårt fokuserade och ambitiösa arbete på alla hållbarhetsämnen för alla råvaror. Vi ser detta som vårt ansvar att driva på utvecklingen mot mer hållbara metoder, vilka kommer att vara till nytta för alla.

För ytterligare information, kontakta:
Arne Frank, VD och koncernchef
Tel: 46 40 627 83 10


Fakta om AAK

AarhusKarlshamn är världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt teknologiinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör,

transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna, Mexico, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i tre affärsområden, Chocolate & Confectionery Fats, Food Ingredients och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida www.aak.com

 

Tillägg
AAK är en av de ursprungliga grundarna av Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), en organisation som företräder alla intressenter, plantager, kunder, frivilligorganisationer. AAK har fortfarande kvar en plats i styrelsen i RSPO.

AAK anser RSPO är den bästa organisationen för att effektivt främja och utveckla palmoljeindustrin inte bara för bättre praxis på miljöområdet, utan också bättre på social nivå. RSPO debatterar och har rekommenderat att alla RSPO medlemmar har mätbara mål att minska och på sikt avveckla användningen av Paraquat. Paraquat används som ett ogräsmedel. Ämnen som härrör från Paraquat har aldrig hittats i slutprodukten eftersom ämnet bryts ned mycket snabbt.

"Miljöaspekter är viktiga i vårt val av leverantörer, säger Arne Frank. "Vi tycker att det är oerhört glädjande att fler och fler odlare blir medlemmar och aktiva deltagare i RSPO. De måste driva sin verksamhet i linje med de krav som fastställs och kommuniceras. Baserat på vår diskussion med United Plantations, som var världens första certifierade producent av palmolja i enlighet med principerna och kriterierna i RSPO, kan vi bekräfta att de kommer helt att sluta med Paraquat inom de närmaste månaderna. United Plantations kommer enligt vår kännedom att vara den andra plantagen som uppnår detta, och som vidtagit mätbara åtgärder för att minska användningen av Paraquat sedan 2008 vilket minskar deras användning till nivåer som är bland de lägsta i branschen i dag.