AAK, AarhusKarlshamn

AAK's kapitalmarknadsdag i Stockholm den 10 november, 2010

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 10:11 CET

Under kapitalmarknadsdagen den 10 november 2010 presenterade Arne Frank,
koncernchef och VD vid AAK AB, koncernens verksamhet och utvecklingen,
för ett 60-tal representanter från press, analytiker och investerare. 

Presentationerna täckte följande områden: 

· Koncernchefens sammanfattning av verksamheten och dess utveckling.
· Finansdirektörens sammanfattning av den finansiella utvecklingen. 

Därutöver presenterades följande fokus områden: 

· Chocolate & Confectionery Fats
· Corporate Social Responsibility
· Food Ingredients - Dairy Fats Alternatives
· Food Ingredients - Baby Food. 

De presentationer som gjordes av koncernchefen och finansdirektören
finns tillgängliga på bolagets hemsida;
www.aak.com (http://www.aak.com/). Övriga presentationer kommer att
finnas tillgängliga  under eftermiddagen.

För ytterligare information kontakta:
Arne Frank, VD och koncernchef     
Telefon: 040 627 83 10        

Anders Byström, CFO
Telefon: 040 627 83 32 

Fredrik Nilsson, Chef Investor Relations   
Telefon: 040 627 83 34          
Mobil: 0708 95 22 21Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till
media för offentliggörande den 10 november 2010 kl. 10.00.