Vägverket

Åkerinäringen och Vägverket avtalar om trafiksäkerhetssamarbete

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 13:07 CEST

Vägverket och Svenska åkeriförbundet har idag slutit ett avtal om projektsamarbete för att öka trafiksäkerheten inom åkerinäringen.

Svenska åkeriförbundet som är branschorganisation för svenska åkeriföretag med cirka 10 300 medlemmar och 32 000 lastbilar, bedriver idag ett omfattande trafiksäkerhetsarbete.

- Svenska åkeriförbundets arbete för att förbättra trafiksäkerheten inom åkerinäringen är mycket ambitiöst, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö. De professionella vägtransportföretagens förare är en viktig trafikantgrupp. Genom åkeriförbundets systematiska och omfattande arbete finns det stora möjligheter att nå dem och att göra framsteg på trafiksäkerhetsområdet.

Vägverkets del i samarbetet omfattar framförallt expertkunskap inom trafiksäkerhetsområdet, statistik och undersökningsmetodik. Två bältesmätningar ingår liksom stöd till utbildning av handledare samt spridning, efterlevnad och uppföljning av trafiksäkerhetspolicyn.

­- Vi är mycket tacksamma för Vägverkets engagemang och stöd i vårt trafiksäkerhetsarbete, säger Svenska åkeriförbundets vd Jan Sandberg. Att få utnyttja Vägverkets omfattande kompetens inom detta område är mycket värdefullt och stimulerande för vårt arbete.

Svenska åkeriförbundet antog år 2002 en avsiktsförklaring om trafiksäkerhet. Ett av målen är att minst 75 procent av fordonen i yrkesmässig trafik ska omfattas av en fastställd trafiksäkerhetspolicy år 2004. Dagens lagar och regler är den lägsta ambitionsnivån för arbetet. Därutöver är ambitionen att minimera anmärkningar för hastighetsöverträdelser, kör- och vilotider, alkohol och droger, lastsäkring och överlast. Användningen av säkerhetsbälte är också ett viktigt område där förbättringar behöver ske. Målet är att andelen bältade förare i fordon som bedriver yrkesmässiga godstransporter på väg ska vara minst i nivå med privatbilisterna år 2004. Svenska åkeriförbundet ska också verka för att medlemsföretagen prioriterar trafiksäkerhetsarbetet och att de ser det som ett ledningsansvar.

Intresset för trafiksäkerhetsarbete är stort bland förbundets medlemmar. I dagsläget har över 2000 åkeriföretag anslutit sig. En viktig del i arbetet är också att påverka och uppmuntra transportköpare att ställa krav på trafiksäkerhetspolicy vid upphandling.

För mer information: Jan Sandberg, VD, mob. 0705-80 30 00
Alf Levander, SÅ, projektledare, mob. 0705-83 47 25
Hans Engström, inf.ansv. 070-226 30 90
Björn Winstrand, Vägverket huvudkontoret, Borlänge, tel 0243 – 759 10
Ingegerd Bryngelsson , Vägverket Trafikavdelningen, Borlänge, tel 0243-75494