Centerpartiet

Åkesson kritisk mot regeringens passivitet i kronhjortsfrågan

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 11:00 CET

Under de senaste åren har antalet kronhjortar skjutit i höjden och i dag finns det mellan 20 000 – 25 000 kronhjortar. I takt med ökningen av stammen så har också skadorna på framförallt skogen ökat inte minst kan de regionalt och lokalt handla om skador i mycket stor skala.
- Det är, precis som med vildsvinen, ett stort problem för många mark- och skogsägare som tappar intäkter. Det måste finnas möjlighet för den enskilde personen att freda sig mot detta, säger Anders Åkesson, riksdagsledamot för Centerpartiet.


Frågan om förvaltning av kronhjort var en del av det uppdrag som jaktlagsutredningen hade att utreda. Regeringen valde dock i våras att lägga ner denna utredning varpå riksdagen i ett tillkännagivande uttryckte att regeringen ändå skulle utreda denna fråga närmare.
- Jag menar att det skapar en stor osäkerhet för skogsägare och orsakar ekonomiska förluster. Det är ett svek från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, säger Anders Åkesson.


Därför har Anders Åkesson ställt en skriftlig fråga till Sven-Erik Bucht, S, för att bringa klarhet i om regeringen avser att agera i frågan.
- Så här långt har man lämnat frågan vind för våg, trots att det är ett stort bekymmer som dessutom eskalerar i snabb takt. Därför vill jag veta om man har någon plan på att agera, säger Anders Åkesson.

För kontakt med Anders Åkesson:

Robert Östholm, pressekreterare, 072-586 58 05

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.