Centerpartiet

Åkesson om kollektivtrafiksatsningarna: "Allt för fjuttiga för att ersätta biltransporter"

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 11:20 CET

Regeringen har fattat två beslut om hållbara transporter i landsbygd.

Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson för Centerpartiet, menar att besluten är otillräckliga och inte påverkar de som i dag måste använda bil.

Anders Åkesson kommenterar satsningen på järnväg:

- Det håller inte att kalla 100 miljoner kronor för en satsning när investeringarna i infrastrukturen tycks centraliseras allt mer. Det är helt enkelt för litet tillskott för att kompensera för att övriga investeringar koncentreras till storstadsområden, säger Anders Åkesson.

Anders Åkesson kommenterar satsningen på kollektivtrafik:

- Att satsa på kollektivtrafik är alltid bra, inte minst på landsbygden. Tyvärr är inte heller detta ett betrakta som en satsning som gör någon som helst skillnad ute i verkligheten, säger Anders Åkesson.

- Det är problematiskt att de som drabbas hårdast av den höjda bensinskatten inte kommer kunna ta del av dessa småpengar, då satsningen är knappt 10 miljoner per landsting och inte kommer kunna påverka bristen på kollektivtrafik i lands- och glesbygd. De boende i dessa områden kommer inte få någon kollektivtrafik att använda, utan bara högre kostnader, säger Anders Åkesson.

- Det regeringen nu gör är att ta pengar från de som inte har tillgång till kollektivtrafik för att sen göra högst marginella insatser som tyvärr inte kommer landsbygden till del. Dessvärre kommer det inte heller lösa några miljöproblem, då satsningarna är allt för fjuttiga för att ersätta biltransporter, säger Anders Åkesson.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.