Jusek

Åklagare otrygga i sitt arbete

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 10:09 CET

En stor andel av landets åklagare har blivit utsatta för hot, våld eller trakasserier och många känner sig otrygga i sitt arbete. Det framgår av svaren på Juseks enkätundersökning kring säkerheten inom rättsväsendet som presenteras på Juriststämman i dag.

I enkätundersökningen fick Juseks medlemmar som är anställda inom Åklagarmyndigheten, Polisen och Sveriges Domstolar svara på frågor om deras arbetssituation. Av de åklagare som svarade på enkäten sade 40 procent att de känner sig otrygga och 25 procent uppgav att de utsatts för våld, hot eller trakasserier.

- Hot mot personal inom rättsväsendet är ytterst allvarligt. Det är i förlängningen ett hot mot rättsamhället och demokratin, säger Sven Johannisson, rättspolitisk samordnare på Jusek.
- Det behövs åtgärder för att förbättra säkerheten, som exempelvis att man tar bort onödiga kontaktuppgifter på handlingarna och att arbetsgivarna erbjuder ett ökat stöd till medarbetare som riskerar att drabbas av trakasserier, hot eller våld, säger han.

Jusek kräver också att regeringen avsätter pengar för att bygga om lokaler och installera fler säkerhetsbågar och att fler ordningsvakter anställs i domstolarna.

I enkäten ställdes också frågor om arbetsgivaren vidtagit några åtgärder för att förebygga våld, hot och trakasserier. Här svarade 65 procent av de anställda i domstolarna att sådana åtgärder vidtagits. Motsvarande siffra hos Åklagarmyndigheten och Polisen var 71 respektive 51 procent.

I enkäten ställdes också frågor om vilket stöd den drabbade medarbetaren fått av arbetsgivaren. Utöver stöd i form av samtal, ofta med närmaste chef, hade den utsatte i 17 procent av fallen erbjudits kontakt med kurator, läkare, psykolog eller annan specialist. Anställda hos Sveriges Domstolar hade erbjudits en sådan kontakt i nio procent av fallen. Motsvarande siffra för åklagarna var 14 procent och inom Polisen var den 35 procent.

Läs mer på www.jusek.se

Kontakt
Sven Johannisson, rättspolitisk samordnare, 070-665 29 38
Kristina Mäler, pressansvarig, 070-665 29 55

Förbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare