Ekobrottsmyndigheten

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag överklagat domen i det s.k. Allra-målet

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2020 13:34 CET

Målet handlar bland annat om ett köp av värdepapper för 430 miljoner kronor av tre pensions­fonders pengar som förvaltats av Allra. Köpet har skett genom en mäklare där det uppstått en vinst om 170 miljoner kronor. Vinsten har uppstått eftersom mäklaren för pensions­fondernas räkning betalat endast 260 miljoner kronor till de banker som värdepapperen köpts från.

Målet handlar också om att 100 miljoner kronor av den vinst som uppstått hos mäklaren samtidigt använts för att köpa aktier av två direktörer i Allra.

Åklagaren skriver i överklagandet att tingsrätten låtit bli att ta ställning till stora delar av det som påståtts i åtalen för bland annat mutbrott, trolöshetsbrott och bokföringsbrott. 

Vidare menar Åklagaren även att tingsrätten inte har tagit ställning till vilken betydelse det har att de båda affärerna gjorts beroende av varandra, och att tingsrätten därför inte bedömt den bevisning som förts om detta.

Åklagaren också att tingsrätten inte har tagit ställning till vilken betydelse det har att pensionsfonderna kunnat köpa samma värdepapper till ett lägre pris genom samma mäklare, och att tingsrätten därför inte bedömt den bevisning som förts om detta.

I överklagandet skriver åklagaren också att tingsrättens bedömningar att värdepapperen kan ha varit värda 430 miljoner kronor och att de direktörer som sålt aktierna inte tjänat något på affärerna är felaktiga.

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.