Åklagarmyndigheten

Åklagaren överklagar inte Skandia-domen

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 11:46 CET

Alla tre åtalade fälldes till ansvar i den andra Skandia-processen, och
alla tre dömdes till fängelse. Samtliga har nu överklagat sina domar.

Kammaråklagare Peter W Nilsson vid Åklagarmyndighetens riksenhet
mot korruption har beslutat att inte överklaga domen.

- Åtalen för bestickning och grovt mutbrott har ogillats sedan
omständigheter och bevisning mycket noggrant gåtts igenom vid
huvudförhandlingen i tingsrätten. Tingsrättens dom är välmotiverad.
Jag kan inte emotse en annan bedömning av Hovrätten. I det läget vore
det fel att överklaga.

- I övrigt har tingsrätten helt bifallit åtalet. Påföljderna är väl avvägda,
varför det inte finns anledning att yrka straffskärpning.

Box 5553
114 85 Stockholm
08-453 66 00

Mer information:
Kammaråklagare
Peter W Nilsson
08-762 11 18

Bitr. informationschef:
Helena Ekstrand
08-453 66 05
070-520 66 53