NS Sensus

Åklagarmyndigheten i Falun får skrivelse från Jerry Persson utifrån beslut som bestrides laglig het i

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 13:23 CET

Rättssäkerhet ligger förhoppningsvis alla varmt om hjärtat, skall gälla lika för alla, dvs. lika inför lagen principen skall även gälla för Jerry Persson. Därför bestrider Jerry Persson lagligheten i beslutet som Åklagarmyndigheten i Falun kommunicerat till Jerry Persson utifrån anmälan av Landstinget Dalarna och där anställda.

Jerry Persson begär att beslutet omprövas, att åklagaren som handlagt ärendet kopplas bort från vidare handläggning och att nytt beslut kommer Jerry Persson till del, som då är fullständigt följbart och motiverat utifrån gällande lagrum, då utifrån vad Sveriges Riksdag beslutat.

Du kan läsa mera via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/02/06/2013-02-06-aklagarmyndigheten-i-falun-far-skrivelse-fran-jerry-persson-utifran-beslut-som-bestrides-laglig-het-i/ Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU


http://eueeshealthcare.bloggproffs.se


Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/