NS Sensus

Åklagarmyndigheten I Falun har infört egen offentlighetsprincip, som inte stämmer med allas offentlighetsprincip i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 12:14 CET

Sverige är känt för omvärlden bl.a. pga. offentlighetsprincipen, en del av vår demokrati! Bl.a. UD i Stockholm har kritiserats för hur de sköter sitt ansvar utifrån denna offentlighetsprincip.

Åklagarkammaren i Falun vägrade idag att lämna ut en direkt e-post adress till åklagare, anställd via offentliga medel, dvs. tvärtemot vad offentlighetsprincipen ger vid handen.

Detta utifrån instruktioner från "chefen" enligt telefonsamtalet, nästa samtal till Polisens växel i Göteborg då lämnas alla uppgifter ut direkt! Dvs. två motstridiga uppgifter vilket innebär att "chefen" Åklagarmyndigheten i Falun underlåter och undanhåller offentlighetsprincipen för allmänheten, vilket laga stöd har denne "chef" för det?

Två bandinspelningar med två motstridiga uppgifter, vem ljuger och undanhåller allmänheten sanningen?

Du hör bandinspelningarna via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/02/05/2013-02-05-aklagarmyndigheten-i-falun-far-med-uppenbar-osanning-ang-utlamnande-av-direkt-e-post-adress-till-aklagare/ 


Rätt säkra hälsningar


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se


Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/