Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten vill höja ambitionsnivån

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 11:14 CET

Under de kommande tre åren vill Åklagarmyndigheten förstärka
bekämpningen av viktiga brottstyper, genom att tillföra ytterligare 85
åklagare.

Det framgår av myndighetens budgetunderlag för åren 2007-
2009 som lämnas till regeringen den 1 mars.

De 85 nya åklagarna är tänkta att fördelas på brottstyper som kräver
en särskild satsning under de närmaste åren:

Familjevåld och sexualbrott 35 åklagare
Grov, organiserad brottslighet 10 åklagare
Mängdbrott och fusk mot välfärdssystemet 10 åklagare
Ekobrott 10 åklagare
Ungdomsbrottslighet 10 åklagare
IT-brottslighet 5 åklagare
Immaterialrätt 5 åklagare

– Fler brott ska leda till lagföring. Genom en högre kvalitet på
brottsutredningarna, en aktiv förundersökningsledning och en
utvecklad kriminalteknik ska vi se till att fler som begår brott ställs inför rätta, säger riksåklagare Fredrik Wersäll.

Sedan 2002 har arbetsbelastningen på Åklagarmyndigheten ökat
kraftigt; närmare 20 000 fler ärenden handlades 2005 jämfört med
2002. Trots att inga resursökningar skett under perioden har
lagföringen ökat i samma takt som ärendetillströmningen och
genomströmningstiderna har sjunkit.

För de kommande tre åren beräknas inflödet av ärenden att fortsätta
öka kraftigt. En orsak är att polisen fått väsentligt ökade resurser, vilket
resulterat i stora satsningar på att bland annat bekämpa mängdbrott.
Även Skatteverket och Försäkringskassan ökar sina insatser för att
bekämpa brott mot skatte- och försäkringssystemen.

– Med förstärkningen skapas förutsättningar för att bland annat
förbättra kvaliteten och lagföringen på en rad områden, men också att i
högre utsträckning stödja polisen och delta i rättsutvecklingen, säger
Fredrik Wersäll.

Läs budgetunderlaget i sin helhet på www.aklagare.se

Box 5553
114 85 Stockholm
08-453 66 00

Mer information:
Bertil Metzger
Adm. direktör
070-568 66 48

Informationsdirektör:
Karin Rosander
08-453 66 52
070-280 69 50