Ålandsbanken Sverige AB

Ålandsbanken: Delårsrapport januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 09:35 CET

Perioden i korthet

Ålandsbanken Sverige AB konsoliderades första gången 31.3.2009, vilket innebär att bolagets balansräkning ingick i koncernens, medan resultatet för Q1 2009 inte ingick. Under Q2 2009 intäktsfördes en negativ goodwill om 23,1 miljoner euro. Koncernens resultat och nyckeltal för 2010 är därför inte jämförbara med 2009.

 • Koncernens rörelsevinst exklusive negativ goodwill minskade till 0,2 Meuro (januari-september 2009: 7,8).
 • Räntenettot minskade med 6 % till 27,8 Meuro (29,4)
 • Provisionsintäkterna ökade med 32 % till 29,7 Meuro (22,5)
 • Intäkterna sammanlagt ökade med 12 % till 72,0 Meuro (64,1)
 • ostnaderna ökade med 23 % till 66,5 Meuro (54,2)
 • Nedskrivning av krediter uppgick till 5,5 Meuro (2,4)
 • Utlåningen ökade med 5 % till 2 547 Meuro (september 2009: 2 437)
 • Inlåningen ökade med 4 % till 2 459 Meuro (september 2009: 2 375)
 • Förvaltat kapital ökade med 37 % till 3 853 Meuro (september 2009: 2 811)
 • Kapitaltäckningsgraden enligt Basel 2 uppgick till 12,5 % (12,9)
 • Koncernens operativa resultat, exklusive engångsintäkter, för 2010 kommer att vara väsentligt lägre än för 2009. En av orsakerna till detta är att Ålandsbanken har gjort en nedskrivning på 5,0 miljoner euro i samband med att en företagskund i Finland försatts i konkurs. Koncernens operativa resultat för årets sista kvartal förväntas vara i nivå med resultatet i första och andra kvartalet.