Villaägarnas Riksförbund

Ångervecka vid husköp

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 16:08 CEST

I en skrivelse till Justitiedepartementet förslår Villaägarnas Riksförbund att det införs 14 dagars ångerrätt vid köp av privatbostad. Holland har nyligen infört ångerrätt vid
köp av privatbostad.

Nu föreslår Villaägarnas Riksförbund att ångerrätt införs även i Sverige. Att köpa hus är för de flesta den största affären de gör under sin livstid. Många husköpare råkar i dag illa ut på
grund av att de förhastar sig vid budgivning eller får problem med så kallade besiktningsklausuler.

Köparen tvingas ofta skriva på köpekontraktet innan en riktig besiktning av huset har kunnat genomföras. I kontraktet införs då en besiktningsklausul, som innebär att köparen skriver på köpekontraktet innan huset har kunnat undersökas. Klausulen går ut på att köparen får rätt att
häva köpet p.g.a. vissa fel upptäckta efter köpet. Om köparen upptäcker andra fel vid besiktningen som äger rum efter det att köpekontraktet tecknats – oavsett hur allvarliga och kostsamma felen är – äger köparen inte åberopa dem för att häva köpet.

I praktiken innebär besiktningsklausulerna att köparens möjligheter att undersöka huset och åberopa fel till stor del
begränsas. Till följd av att besiktningsklausulerna i princip är omöjliga att formulera på ett tydligt sätt, är risken mycket stor för att köpare och säljare, som båda oftast är privatpersoner, dras in i en kostsam juridisk tvist .

- Det går ofta fort vid husköp och under en budgivning är det lätt att förhasta sig. Mäklarna vill så snabbt som möjligt komma till avslut och skriva ett bindande köpekontrakt.
De som förlorar på detta är köparna som inte hinner skaffa sig tillräckligt bra kunskap om huset. När man köper produkter för minst 300 kronor av en telefonförsäljare
eller på Internet gäller en ångerfrist på 14 dagar. Därför är det inte mer än rimligt med en ångerfrist på minst denna tid när man köper ett hus. En affär som ofta uppgår till
en eller ett par miljoner, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Enligt förbundets förslag kan en kortare ångerfrist på tre dagar tillämpas om köparen haft tillfälle att genomföra en ordentlig besiktning av huset innan köpekontraktet skrivits under.

- Vårt förslag är bra för både säljare och köpare. Oftast är säljaren en privatperson som inte behöver vara bunden av avtalet under en längre tid medan köparen fortfarande har
möjlighet att häva avtalet. Vår lösning innebär även att risken för tvister mellan köpare och säljare minskar, säger Ulf Stenberg.

I normalfallet har mäklaren rätt till försäljningsprovision även om köparen häver köpet p.g.a. en besiktningsklausul. Det innebär att säljaren kan tvingas betala mäklaren flera försäljningsprovisioner. Därför föreslår förbundet att fastighetsmäklarlagen ändras så att mäklaren bara får rätt till provision när ångerfristen gått ut.