Lifecap AB

Ångest, hur klarar jag att leva ett normalt liv?

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 11:04 CEST

När ångest begränsar en människas livssituation är det dags att agera. Ångest brukar vanligtvis vara en cocktail av känslor som skakats samman till en drink, där ingredienserna är svåra att identifiera. Upplevelsen är både skrämmande och förlamande. När vi arbetar med en klient och lyfter fram en känsla i taget, vi sätter namn på den och låter klienten känna hur den känslan känns, därefter tar vi reda på varför den uppstod, då är vi på rätt spår.

Ångesten kommer att slå till ända tills vi förstår varifrån den kommer och vad den signalerar. Först då kan vi möta ångesten, börja dela upp den i sina beståndsdelar och göra de justeringar som krävs för att den ska börja lösas upp. Åtgärdar vi bara symtomet, t.ex. med hjälp av ångestdämpande medicin, så finns grundorsaken till ångesten kvar obearbetad och pockar på så snart vi börjar trappa ned medicinen. Resultatet blir kanske att vi ökar dosen, såvida vi inte parallellt med medicineringen ser över vårt liv och vidtar de åtgärder som behövs. Det kan röra sig om inre (mentala/känslomässiga) såväl som yttre (livsstils) förändringar. Tyvärr skrivs det ut åtskilliga recept på ångestdämpande medicin, utan att orsaken till ångesten hanteras.

Jag vill understryka att jag inte har någonting emot ångestdämpande medicin, förutsatt att den skrivs ut av en ansvarstagande läkare. Vi som är verksamma på Life CaP förespråkar läkare som tar hand om patienten under de veckor som medicinen trappas upp, då det finns risk för biverkningar i form av ökad tendens till självmordstankar bland vissa preparat. Samt att läkaren tar ansvar för en avtrappning när orsaken till ångesten har bearbetats. Ångestdämpande medicin är ibland nödvändig för att människor, som trillat långt ned i "kolkällaren", ska orka leva och framförallt för att samla kraft och mod för att möta sina "demoner". På Life CaP Centret anser vi att det är olämpligt att skriva ut den här typen av medicin år ut och år in utan att ställa sig frågan om varför ångesten uppkom från början.

En av grundpelarna är alltså att ta reda på vad som utlöste ångesten första gången den inträffade. Se det som ringar på vattnet när du kastar i en sten. Om du kan få bort den innersta ringen så försvinner alla andra ofta som av ett trollslag. Om problemet med ångest har funnits under flera år och kroppen har vant sig vid reaktionerna, behöver vi även granska historien. Den kognitiva terapin där vi arbetar med tankarna, klientens föreställningar, är en utmärkt väg i kombination med att klienten så småningom, och successivt, får möta den situation som brukade utlösa ångestattacken. Utlösaren kan egentligen bestå i vad som helst. Några vanliga exempel är; hamna i en folkmassa, tala inför publik, vistas i trånga utrymmen som t.ex. hissar, åka buss, flyga, träffa på ormar, spindlar eller andra småkryp o.s.v.

När det gäller panikångest har jag träffat flera klienter där det rör sig om en konkret händelse som inträffat i tidig ålder som senare byggts upp till panikångest attacker. Många gånger har den ursprungliga händelsen varit dold för klienten eftersom det inte alltid är så att det första anfallet inträffar när grundhändelsen inträffar. Ett av de mest framgångsrika sätten att närma sig en lösning är att ta reda på vilka känslor det som klienten kallar ångest egentligen består av.

Känslan av ångest som sitter som en klump i bröstet eller i magen lösgörs långsamt när vi kan lyfta upp en känsla i taget och sätta ord på den. Det kan röra sig om oro, sorg, rädsla, en känsla av otillräcklighet o.s.v. När en känsla har identifierats är det lättare att ta reda på hur just den känslan uppstod och då blir den lättare att hantera.

Att utmana sin ångest och börja nysta fram vilka rädslor den består av och sedan utmana dem, en i taget, det är mod!

På Life CaP Centret arbetar vi med coaching, terapi, individuella program och med par. Vi utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno-, och visionskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd och energiterapeut med inriktning relationer och sexualitet

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47 www.lifecap.se