Lifecap AB

Ångestpatienter övermedicineras?

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2015 18:10 CET

Åsa Nilsson, Leg Sjuksköterska och kognitiv coach, som själv medicinerade mot ångest i över åtta år, ifrågasätter medicinering mot ångest. Hon anser att man istället bör leta efter den underliggande orsaken till att ångesten uppstod. Med hjälp av kognitiv terapi (KBT), ibland i kombination med hypnos, går det oftast att komma tillrätta med ångest helt, menar Åsa. Med start den 30/12 erbjuder Åsa, i samarbete med Lifecap, en möjlighet att testa den första av tio sessioner av kognitiv E-terapi för att hantera ångest. Det är kostnadseffektivt, och sessionen kan genomföras när och var som helst förutsatt att det finns tillgång till internet. Om klienten finner arbetssättet fungerar, går det sedan att köpa in de resterande avsnitten och att genomföra även dessa i en trygg miljö, till exempel i hemmet.

Lifecap "Hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående". Det sker via E-terapi, WEB-terapi, kurser samt kognitiva (KBT) coach- och terapeututbildningar

Lifecap AB, Tulka 1745, Vändviksvägen 7, 760 49  HERRÄNG

https://www.lifecap.se 

https://app.coursio.com/store/lifecap